Katliamın hesabını sormaya hep birlikte; genel eylem, genel grev, genel direniş

Katliamın hesabını sormaya hep birlikte; genel eylem, genel grev, genel direniş

Değerli halkımız;

Soma’da yüzlerce işçinin yaşamına mal olan katliamın gerçek nedenlerini ortaya çıkarmak ve sorumlularından hesap sormak öncelikle yaşamını yitiren işçilere, ailelerine, içinde yaşadığımız topluma ve tüm insanlığa karşı bir insanlık borcudur. Bu katliamın birinci derecede sorumlusu doymak bilmeyen kar hırsıyla kapitalist sistem; ve özelleştirme, taşeronlaştırma, esnek çalışma gibi uygulamalarla bu insanlık dışı çalışma koşullarını kapitalist patronların hizmetine sunan AKP hükümetidir. Katliamda sorumluluk payı olanlardan biri de patronların her dayatmasına boyun eğen, patronların inayetine sığınarak varlığını sürdürmeye çalışan sendika bürokrasisidir.

Madende örgütlü T. Maden-İş Sendikası yönetiminin tavrı ne yazık ki en az hükümet ve maden patronları kadar facianın “olabilir bir iş kazası” olduğuna kamuoyunu ikna etmek biçiminde olmuştur. Türk-İş yönetimi ise DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’un katliamın hesabını sormak için 15 Mayıs’ta ortak genel eylem örgütlemek çağrısına olumsuz yanıt vermiş, bir hafta boyunca “Her gün 3 dakika iş bırakma” kararıyla işi geçiştirmeye yönelmiştir.

Cinayetin üstünün örtülmesi girişimleri kabul edilemez!

Üç gün ulusal yas ilan etmek AKP hükümetinin cinayetteki payını hafifletmez. Hükümet cinayetteki sorumluluğunu kabul etmeli bunun gerektirdiği adımları atmalıdır. Başta enerji ve çalışma bakanları olmak üzere, sorumluluğu bulunan yöneticiler istifa etmelidir. Maden patronları yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Yaşamını yitiren işçilerin aile ve çocuklarının geleceği Soma maden patronundan tahsil edilmek suretiyle devlet güvencesine alınmalıdır.

Güvenli çalışma ortamı sağlanıncaya kadar işçi ücretleri ve sosyal hakları ödenmek koşuluyla tüm madenlerde üretim durdurulmalıdır. Özelleştirme ve taşeronlaştırma uygulamalarına son verilmeli, madenler kamuya iade edilmelidir. Taşeron yasası TBMM gündeminden geri çekilmelidir.

Kadın ve erkek işçiler, emekçiler, gençler, vicdan sahibi tüm yurttaşlar;

Bu katliam karşısında sessiz kalmak “iş kazası” adı altında yeni cinayetlere davetiye çıkartmak anlamına gelecektir. Yeni katliamlar yaşanmasın diyorsak DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’un genel eylem çağrısına bulunduğumuz her yerde en güçlü ve kitlesel biçimde katılarak sorumlulardan hesap soralım.

SELMA GÜRKAN
GENEL BAŞKAN

Paylaş: