Çareserî ne mudaxilekirina rojhilatê Feratê ye; çareserî wekhevî, biratî û aştî ye!

AKP hewl dide nîqaşênderheqêmidaxilekirinaSûriyeyê de geşbike. Bivê ve girêdayîhevdîtinênligelNYEyêveguherînebazariyê û jiberrûdanênliherêmê, xuyayedê ev bazarîberdewam be. Lêdivêbêzanînku ev bazarî ne bêyîpolîtîkayênNYEyê, ne jîbêyîyênRûsyayê kare bimeşe. Ligorîguherînaserdestiyaliherêmêxuya dike kudê ev bazarîbidomin.  

AKP biplansaziyaxwedixwazerojhilatêMinbîc û Feratêdagirbike û liwirbimîne, dixwazetirbaSuleyman Şah bibecihêberê, qismekjisûriyeyiyênliTirkiyeyê û hêzênArtêşa Azad a Sûriyeyê(ÖSO) liwirbicîbike û paşêlibinxetêherêmekebiqasîberfirehiya 30-35 kîlometreyan a jihêzên YPG-QSDyê ‘rizgarkirî’ ava bike û livirjîdîsaqismekjisûriyeyiyênliTirkiyeyê, qismekjihêzênArtêşa Azad a Sûriyeyê(ÖSO) û qismekkurdênpiştgirênBarzanîbicîbike, hêzênxweyên leşkeri wekeçavdêrliwirbihebîne. Lêpeymanakuqaşoli ser lihev kirine ne zelal, ev aliyekî; jialiyekî din ve xuyayekumadeyêpeymanêsînorekenediyarterîf dikin. Divêpeymanê de ne diyar e kuka “herêmaewle” kîjanherêmêdihundirîne, ne jîbêkaçend km ye û dêkîjanhêzlivirbênebicîkirin. 

Jilew ev Peyman serkeftinekeAKPyênîne, NYEyêkiriyekuhukûmetaTirkiyeyêbipolîtîkayênwêrazîbibe. Ne mimkûnakuTirkiyebikeve pey xeyalênxweyêndagirker û bêyîtesîrapolîtîkayên NYE, Rûsya û Sûriyeyêbitenaserêxwe be jîrojhilatêFeratêdagirbike. Ne pêkan e kulidijî NYE û Rûsyayêdivîwarî de gavbiavêje. NYE zanekuDewletaTirkiyeyêkêşeyakurdli ser esasênwekhevî û biratiyêçaresernekiriye û dixwazebivêmeseleyêTirkiyeyêbîne ser Spolîtîkayênxwe, bihukûmetê re bazariyavê dike.

ÎroSûriyejîtê da liseranserîRojhilatanavîn û herêmê ev pirsgirêkhetakuli ser esasênmafêtayînkirinaçarenûsaxwe, wekhevî û biratiyêneyênirxandinşerr, tundî, pevçûnbidawînabin; gelênherêmêjikuştin, penaberî, birçîtî û xizaniyêxilasnabin.

Ewilaewildivêhêzênemperyalîstjiherêmêderkevin, hêzênpaşverûyênliherêmê dest jêberdin, aliyênmeseleyêdaxwazaçareseriyekebêçekbikin. Hingê dibe kudestpêkaaştiyê be. Heke AKP liherêmêbikeveşerr û pevçûnekê, dêpolîtîkayaSûriyeyêlitengayiyênhundirzêdebibe û temamêwelatdêbixenavgerş û gêlapevçûnan. 

Divêhukûmet dev jixeyalênxweyêndagirker, jixeyalênxweyênli ser dîzaynkirinaherêmêberde.

Selma Gurkan

Seroka Giştî

SHARE