Roja Zimanê Zikmakî ya Dinyayê Pîroz Be! 21ê Sibatê Roja Zimanê Zikmakî ya Dinyayê îsal li Tirkiyeyê dîsa bi...

Di 2019an de nakokiyênsîstemaemperyalîstkapîtalîstgurrbûn, sal bivîawayî dike biqede. Polîtîkayênneolîberalcirmavannakokiyanjibokedkaran û gelangirantir kir. Lêvêyekêliçarmedorêdinyayêtevger û berxwedanagelanjîbixwe re anî. Bêkarî, xizanî, xebat û...

QetliamaRoboskiyê, diujdanacivakê de birînekvekir û ev birîn 8 sal in nekewiyaye. Nozdehjêzarok, sî û çar gundiyênkurdhatinqetilkirin û jibocezakirinakujerênwan 8 sal in ti gavnehatineavêtin. Ligelku fail...

Her sal di 25ê mijdarê de li her derêdinyayêjinlihemberîtundî, newekhevî, xizanî û polîtîkayêndijîjinantecrubeyênxweyêndiwarêhevgirtin û têkoşînê de nîşan didin.JixwişkênMirabel û vir ve jiboserîtewandin û bêdengkirinajinantundiyasîstematîk her berdewam...

Selma Gurkanaseroka me ya giştîdestnîşan dike ku ne jiboaştiyaherêmê, ne jîjibokarker û kedkarênTirkiyeyêfêdeyaherekateke leşkeri liherêmênîne û gotkêşeyakurdlivirdivêbêçareserkirin, operasyon dêbikinkukêşeyakurdgirantirbibe. Gurkanwihapê de çû:...

Vadîsa hat 1ê Îlonê, va hatRojaAştiyê ya Cîhanê… Hêzênemperyalîstêndinyayêhêjjîgelanberbi şer ve dehf didin, hêjjîli ser serêgelanzordestiyê dikin. Hêzêntekedest û îqtîdarênsermayeyêbûne belaya serêgelan; her...

BeriyahilbijartinanErdogan û Soylu bixwedigotinhekeliherêmê AKP neye hilbijartin em ê dîsaqeyyûmantayînbikin. Van gotinanbioprerasyon û tayînaqeyyûmanlişaredariyênAmed, Wan û Mêrdînêpiştrastbûn. Van operasyonan û tayînkirinaqeyyûmanyekserpolîtîk in; îqtîdarêjixwe...

AKP hewl dide nîqaşênderheqêmidaxilekirinaSûriyeyê de geşbike. Bivê ve girêdayîhevdîtinênligelNYEyêveguherînebazariyê û jiberrûdanênliherêmê, xuyayedê ev bazarîberdewam be. Lêdivêbêzanînku ev bazarî ne bêyîpolîtîkayênNYEyê, ne jîbêyîyênRûsyayê kare bimeşe. Ligorîguherînaserdestiyaliherêmêxuya dike...

WezaretaAboriyêjibokucirmaqeyranaaborîbixestûyêçînakarkeran û kedkaran, berî niha Programa Aboriyê ya Nûragihandibû. Vêcarêjîprogramekenûragihand û ev wekereformênîşan da. Bivê programa nûhukûmetdixwazekarêbitemînatji deste çînakarkeranderêxe, mecbûrbikekutezmînataqidemiyêbiSîstemaMalnişîniyaŞexsîbêgirêdan û dest bide ser tezmînataqidemiyê û hwd....

Selma Gurkanaseroka me ya giştîdi 27.02.2018an de liDadgehaStenbolêhatedarizandinbihincetakuendamên me belavokekbelavkiribûnbinavê “Em operasyona Efrînênaxwazin, şer rawestînin, em aştiyêdixwazin”. Seroka me ya giştîberiyadozê, lipêşiyadadgehêderheqêvêdarizandinê de daxuyaniyeke kurt da...