Her sal di 25ê mijdarê de li her derêdinyayêjinlihemberîtundî, newekhevî, xizanî û polîtîkayêndijîjinantecrubeyênxweyêndiwarêhevgirtin û têkoşînê de nîşan didin.JixwişkênMirabel û vir ve jiboserîtewandin û bêdengkirinajinantundiyasîstematîk her berdewam...

Selma Gurkanaseroka me ya giştîdestnîşan dike ku ne jiboaştiyaherêmê, ne jîjibokarker û kedkarênTirkiyeyêfêdeyaherekateke leşkeri liherêmênîne û gotkêşeyakurdlivirdivêbêçareserkirin, operasyon dêbikinkukêşeyakurdgirantirbibe. Gurkanwihapê de çû:...

Vadîsa hat 1ê Îlonê, va hatRojaAştiyê ya Cîhanê… Hêzênemperyalîstêndinyayêhêjjîgelanberbi şer ve dehf didin, hêjjîli ser serêgelanzordestiyê dikin. Hêzêntekedest û îqtîdarênsermayeyêbûne belaya serêgelan; her...

BeriyahilbijartinanErdogan û Soylu bixwedigotinhekeliherêmê AKP neye hilbijartin em ê dîsaqeyyûmantayînbikin. Van gotinanbioprerasyon û tayînaqeyyûmanlişaredariyênAmed, Wan û Mêrdînêpiştrastbûn. Van operasyonan û tayînkirinaqeyyûmanyekserpolîtîk in; îqtîdarêjixwe...

AKP hewl dide nîqaşênderheqêmidaxilekirinaSûriyeyê de geşbike. Bivê ve girêdayîhevdîtinênligelNYEyêveguherînebazariyê û jiberrûdanênliherêmê, xuyayedê ev bazarîberdewam be. Lêdivêbêzanînku ev bazarî ne bêyîpolîtîkayênNYEyê, ne jîbêyîyênRûsyayê kare bimeşe. Ligorîguherînaserdestiyaliherêmêxuya dike...

WezaretaAboriyêjibokucirmaqeyranaaborîbixestûyêçînakarkeran û kedkaran, berî niha Programa Aboriyê ya Nûragihandibû. Vêcarêjîprogramekenûragihand û ev wekereformênîşan da. Bivê programa nûhukûmetdixwazekarêbitemînatji deste çînakarkeranderêxe, mecbûrbikekutezmînataqidemiyêbiSîstemaMalnişîniyaŞexsîbêgirêdan û dest bide ser tezmînataqidemiyê û hwd....

Selma Gurkanaseroka me ya giştîdi 27.02.2018an de liDadgehaStenbolêhatedarizandinbihincetakuendamên me belavokekbelavkiribûnbinavê “Em operasyona Efrînênaxwazin, şer rawestînin, em aştiyêdixwazin”. Seroka me ya giştîberiyadozê, lipêşiyadadgehêderheqêvêdarizandinê de daxuyaniyeke kurt da...

Karker û kedkaran, di hilbijartina mehellî ya 31ê adarê de, bertekeke mezin nîşan dan li hember “Tifaqa yekzilam” “Tifaqa bi...

Me pêvajoyekehilbijartinandîsali pey xwehişt. Divêpêvajoyê de bêedaletî û newekhevîlipêşbûn; desthilatdariya siyasî zimanêtehdît û ciyawaziyêdinavsiyasetarojane de normalîze kir, hewl da kucivakêbitirsîne, jibokunirxênhevparêncivakîbikeamûraîstîsmara siyasî qettexsîrnekir. Erdoganbiqeyyûmangefli gel xwaribû...

Newroz, ji serdemên herî kevn û vir de ye li Rojhilatanavîn weke cejna aştî û biratiyê tê pîrozkirin. Ji ber hindê timî bûye wesîleya...