Em ê bi hêza xwe û bi têkoşîna xwe bi ser bikevin

Me pêvajoyekehilbijartinandîsali pey xwehişt. Divêpêvajoyê de bêedaletî û newekhevîlipêşbûn; desthilatdariya siyasî zimanêtehdît û ciyawaziyêdinavsiyasetarojane de normalîze kir, hewl da kucivakêbitirsîne, jibokunirxênhevparêncivakîbikeamûraîstîsmara siyasî qettexsîrnekir. Erdoganbiqeyyûmangefli gel xwaribû û bivîawayî dest bixebatênxweyênbohilbijartinê kir. Paşêendamênîqtîdarêpropogandayekeqirêjmeşandin; her serokênpartiyênmuxalîf ta bihilbijêranweke“terorîst, darbeperest, hêzênbiyanî”binav kirin. Hilbijartinên meheli bibekayê ve kirin û jidijminahiyêqettexsîrnekirin. Berbirojêndawî ve diserî de ErdoganêserokêgiştîyêAKPyê û Soyluyêwezîr, pê re jîgelekendamênîqtîdarê, ligelkuzanibûnsûc e jî, derheqênamzetên ‘TifaqaMiletê’ û yênHDPê de, zimandirêjiyê kirin û ew hedef nîşan dan û gefliwanxwarinkubênehilbijartindêjipeywirênxwebêndûrxistin; bivîawayîzextliwannamzetan kirin û bivêyekêbiawayekeeşkeregotinkuvîna gel nas nakin.

Hilbijartinên meheli yên 2019an; bibêedaletî û newekheviyê; bitehdît, şantaj û direwannîşanî me dan kubomeseleyaserketinadihilbijartinan de eyartuneye û vêhilbijartinêjivîaliyîve,jiniha ve ditarîxahilbijartinan de cihêxwewergirt. 

Ligelewqasbêhiqûqî, newekhevî, bêedaletiyêhelbet gel dê biçe ser sindoqan. Pêvajoyahilbijartinêhemûtaybetiyêntifaqaîqtîdarêkuxwedispartrejîma “biyekzilamî” yek bi yek liber çavan raxist. Jixweqismekezêdeyê gel, rejîmekewihazordar û otorîterqebûlnedikir, vêcanihaem dibîninderdorênku destek didaneîqtîdarêjivêrewşê aciz in.Hilbijartin her çiqasmehelî be jîjiberkudiwarê siyasî de derfetaxweîfadekirinê didecivakêdihemandemê dehilbijartinekegiştî ye. Gel sibêdê biçe ser sindoqan û rêveberênxweyênmehelîhilbijêre; ligelvêjîdêîtîrazaxwe ya jiberxizanî, bêkarî, dijberiyên siyasî û ciyawaziyê û îtîrazaxwe ya jiberTifaqa Cumhur kusersebebênvanpolîtîkayan e jînîşan bide. TirsaErdogan û mutefîkênwîjibervê ne û meseleya‘beka’yêku her bilêv dikin a rast dahatû û bekaya îqtîdarawan e.

Îqtîdara siyasî ev 17 sal in bitenaserêxwe, welatbirêve dibe, berbihilbijartinê ve behsaewlehiyasindoqan dike ku ev gelekîwater e û jiboîqtîdareksedemafediyê ye. Bêqanûnî û eybênkujireferandûma 16ê Nîsanê û hilbijartinên 24ê Hezîranêvir ve dinav gel de bûyesebebêgumanbariyêhênajîjibo gel sebebe gumanbariyê ye. Jibokudi 31ê adarê de dengdan û jimartinadenganbiawayekezelalbêbirêvebirin, şopandin, kontrolkirin û qeydkirinadenganbiawayeke objektif divêhemûhemwelatîxwepeywirdarbihesibînin.

Îqtîdarjidestpêkapêvajoyahilbijartinê ve her û her jibo gel bitirsîne û tesîrlidengdanêbikegefanlinamzetênmuxalefetêxwar û anî zimankudişûnanamzetênbênhilbijartin de dêqeyyûmbênetayînkirin. Divêpiştîhilbijartinê em rênedinkiryarênîqtîdarêyênbêhiqûqî, divêgelê me liîradeyaxwexwedîderkeve û divêbêzanînku ev xwedîlêderketindêtêkoşîna demokrasiye bipêşbixe.

Hilbijartinpirsgirêkênaborî û polîtîkkuvîwelatî û gelîdorpêç kirineçaresernake; xuyayezext û zordarî, krîzaaborî ya ku her giran dibe, pirsgirêkênkarker û kedkaranênjiberşert û mercênxebatê û yênjiyanarojanedêberdewam bin. DimeseleyaSûriyeyê û dikêşeyakurd de halêbêçaredêgirantirbibe.

Wek encam; encama hilbijartinên 31ê adarê ne mimkûn e kutesîrlidahatûya siyasete neke. Hekeencameke baş derkevedêhêvîxurtbibe. Jiber hinde biqasî 31ê adarê, piştîwêjîmuhîm e. Hekederfetênkudipêvajoyahilbijartinê de derketineholêbênenirxandin û têkoşînekehevpar dest pêbike û bipêşbikevehingîdê ev zext û zor û ev paşverûtiya siyasî bêteşikandin.Mafêndemokratîk û siyasî yênwekeçareseriyademokratîk a kêşeyakurd, laîsîzm, edalet, serxwebûnadadî, mafêbirêxistinbûnê û siyasetê, azadiya fikrî û vegotinê, wekheviyamafênjin û mêran… Heke ev jihevneyênveqetandin û bihev re bibin mijaratêkoşînêencaxhingîdêencamdanatêkoşînademokrasiyêmimkûn be.

Tekane riya bidestxistina demokrasi û azadiyê; bipêkanînabirêxistinbûna gel û yekîtiyatêkoşînê û biisrarajibovanvedibe. Divêhemûhêzênked, demokrasi û aştiyê, partiyên siyasî, rêxistinêngirseyîyêndemokratîk û neferêntêkoşînêbivêberpirsiyariyê û peywirêtevbigerin. Jilewpêvajovêdivê. Riya serfiraziya gel divir re derbas dibe û divê em hemûdivêriyê de bimeşin.

SELMA GURKAN

SerokaGiştî

SHARE