Em ê dest ji têkoşîna xwe ya bo edalet, aştî û azadiyê bernedin!

Selma Gurkanaseroka me ya giştîdi 27.02.2018an de liDadgehaStenbolêhatedarizandinbihincetakuendamên me belavokekbelavkiribûnbinavê “Em operasyona Efrînênaxwazin, şer rawestînin, em aştiyêdixwazin”. Seroka me ya giştîberiyadozê, lipêşiyadadgehêderheqêvêdarizandinê de daxuyaniyeke kurt da û polîtîkayênşerrênîqtîdarêrexne kir, daxwazaaştiyê anî ziman. 

Jibervêaxavtinêbihinceta propagandaya rêxistinaterorîstderheqê Selma Gurkanê de doz hatevekirin, di encama darizandinaMehkemeyaCezayêGiran a 26. a Stenbolêdi 24.04.2019an de 10 mehcezayêhepsêdanê û mehkemeyêev ceza bicezayê pere guherand. Em ê liDadgehaHerêmî ya Stenbolêîtîrazîvîcezayîbikin û dosyeyê bibin îstînafê.

Ti bingehekehuqûqîyêvêdozênîne, îddîanameyadozgeriyêyekserbiargumanênpolîtîk, wekedaxuyaniyahukûmetêhatiyeamadekirin. AxavtinaGurkanaserokagiştîweke “hewldanaastengkirinapolîtîkayênşerr” hatiyenirxandin. MehkemeyaCezayêGiran a 26. a Stenbolêjîbidosyeyakubivanîddîayanhatîhazirkirinbiryara ceza da û bûsebebêsosretekehuqûqî.

Bivîcezayî ya rast mafêsiyasetêyêpartiyeke siyasî hatiyeastengkirin, daxwazawê ya aştiyanehatiyecezakirin. Serokagiştî ya partiyeke siyasî jiberaxavtinaxwe ya aştiyanetêcezakirinlêserokênmafyatîkênku her qalakuştinainsanan dikin, dibêjin em ê bixwînaakademîsyenanxwebişon û piştîvangotinantehdîdênxwedidomîninbirehetîlidervedigerin.

Jihilbijartinên 31ê Adarêvir ve gotinênbi nefret bêsekandidomin, kîn û dijminahîbidestêîqtîdarêbixwetêpîjkirin. Dîsa Kemal Kılıçdarogluyêkuserokêgiştîyêpartiyeke siyasî ye, liEnqereyêjialiyêkomekî ve hewmayebêlînckirin û kiryarbidestêdewletêwekuqehremananhatineberdan.

Divanrojêndawîn de ceza jîtêrîîqtîdarênake, hedef nîşan dide û dubendîdixenavainsanan û vêdubendiyêêdîgihandiyeastekebilind. Merivgavalidijîpolîtîkayênşerr be, ev bitenaserêxwe dibe sebebkumerivbibeterorîst. Ev nîşaneyekegelekîbalkêş e bêkawelatketiyeçihalî.

HewcedariyagelênTirkiyeyê, ya karker û kedkarênvîwelatîazadî û demokrasî ye. Israra dadgehan a diwarêcezakirinadaxwazaaştiyêdêditarîxê de wekerûreşiyêcîbigire.

Jiberhindê em cezayêkuliseroka me ya giştîhatiyebirînqebûlnakin, ji aliye huqûqî ve jibo me ti wate û qîmetawênîne. Em ê dest jitêkoşînaxwe ya boedalet, aştî û azadiyêbernedin!

PARTIYA KEDÊ

SHARE