Gel şer, karesat û neyartî na; aştî, demokrasî û biratî dixwazin!

Vadîsa hat 1ê Îlonê, va hatRojaAştiyê ya Cîhanê… Hêzênemperyalîstêndinyayêhêjjîgelanberbi şer ve dehf didin, hêjjîli ser serêgelanzordestiyê dikin.

Hêzêntekedest û îqtîdarênsermayeyêbûne belaya serêgelan; her kubazarênwanteng dibin û karênwankêm dibin, reqabet û nakokiyanavberawanwekedagirkirin û senaryoyênnûyênşerrtênpêşberî me.Merivpê şaş nabeku ev pevçûnliherêmênenerjiyê yan li ser xetênbelavkariyaenerjiyêdiqewimin. Em wekegelênTirkiyeyê ev demek e jinêz ve şahid in kuemperyalîstênçekdar û rêvebirênherêmîyênhevkarênwanhewl didin divîşerêbobazaran de bi ser bikevin.  

HeştsalênşerêSûriyeyêqediyan. Ewkesênkudixwestinrejîmêbiguherin, qaşodêmirovahî û demokrasiyêhînî gel bikirana. Fena ligelekwelatêndagirkirîyênwekeEfxanistan, Îraq û her wekî din… Lêweke her carîkiryarên “dewletênheydût” jixeynîkaresat, kuştin, xizanî, koçberî û êşê ti tiştneanînbixwe re.

AKP û rêvebiriyatekedest a Erdoganjîvêpolîtîkaya maceraperest û xeterejixwe re kirin distûr. EwilîrejîmaSûriyeyê, paşê kurdan jixwe re kirin hincet û libinxetêbaregehan ava kirin, operasyonanbirê ve birin û hêj ev berdewam e.

JiMelezgirê, bigotinênfeth û şehadetêdijminanîlan dikin; birçîtî û xizaniya gel paşgo dikin û jibostendinafuze û balafiranliberderiyên NYE û Rûsyayêdigerin. Dibêjin“Dev jibalîcan û îsotanberdin, hûn bihayêguleyandizanin?” û bivîawayî gel tehdît dikin.

Bigotinênweke “Dostêtirkantenêtirk in” ênnetewperest û şovenîstvîgelî dikin dijminlihimberîgelên din. Ne pêkan e kusiyasetekewihabi ser bikeve.

Îrobaştirxuyayekuîqtîdarbivanhemûgotinênçors û bivêsiyasetariyaliyêdixwazepirsgirêkênrasteqînênkedkaranbinixêfe; jibokuhêjdemekîjîwekeîqtîdarbimînevankiryarênotorîter û zordestbidomîne.

Tayînkirinaqeyyûmanberdewamasiyaseta şer û înkarê, binpêkirinavîn û mafên gel e. Jiberwê kes bihincetêntayînkirinaqeyyûmanbawernake, kes vêqebûlnake. Daxwazên me yênderbarêdemokrasî, wekhevî, aştî û kedê de bişerr, çekdarî û siyasetekeprovokatortêbersivandin û diencamê de xizaniyagelê me girantir, nanêgelê me biçûktir û jînapêkvezortirbûye.

Îqtîdardixwaze me berbimacerayênnû ve bidehfîne. Em wekekedkarênTirkiyeyê, diRojaAştiyê ya Cîhanê de yanêdi 1ê Îlonê de, li her derêdivîwarî de îtîrazênxwediqîrin. Rêvebiriya AKP-Erdogançilihundir, çilidervedivêoperasyonanrawestîne. Hemûhêzênemperyalîst û leşkerênbiyanîdivêjiSûriyeyê û jiherêmêvekişin.

Em şerr û qetilkirinainsanannaxwazin.

Hewcedariyagelê me ne bimêrxwasiyêna; bi kar, azadî û aştiyêheye.

Werin em jiboaştiyêbiratî û hevgirtinaxwe ya çînîxurttirbikin.

SELMA GURKAN

SerokaGiştî

SHARE