Li dijî paşverûtiyê, bi roniya têkoşînê, bi hêvî bêyî, bi xêr bêyî 2020!

Di 2019an de nakokiyênsîstemaemperyalîstkapîtalîstgurrbûn, sal bivîawayî dike biqede. Polîtîkayênneolîberalcirmavannakokiyanjibokedkaran û gelangirantir kir. Lêvêyekêliçarmedorêdinyayêtevger û berxwedanagelanjîbixwe re anî.

Bêkarî, xizanî, xebat û jînakolewarîgirantirbûn. LigelvêlicografyayênxwedançavkaniyênenerjiyekedewlemendênwekeSûriye, Libya û rojhilatêBehraSipîjîpolîtîkayênşerrênemperyalîstjîdidomin. Kedkarêndinyayê û gelanliberbayêvanşerr û pevçûnan dev jidaxwazênxweyênbojîneke insanî bernedan.

Di sala 2019an de jiwelatênkapîtalîstemperyalîstênherîpêşketîbigirin ta biyênherîpaşdemayîyênweke Ekvator, Şîlî, Domînîk, Haîtî, Honduras, Gîne, Lubnan, Cezayîr, Sudan, Îraq, Fransa, Fînlandiya, Amerîka, Venezeella, Bolîvya; li her derêdinyayêkarker û kedkaran û gelanserîhildan.

Divanberxwedanênli çar aliyêdinyayêkarker û kedkarxwedîrolekegirîngbûn. Jin û ciwanbidaxwazênxwelirêzaherîpêşbûn.

Di sala 2019an de, liTirkiyeyêîqtîdarabiyekzilamîcirmaqeyranaaborîxiststûyêçînakarkeran û gelan. Di sala 2019an de her çiqasbêkarîzêdebûbe, mafên gel hatibin desteserkirin, bacên patronan hatibin efûkirin, lişaredariyên gel qeyyûm hatibin tayînkirin, pê re jîciwanangotin ‘em huş nabin’, bimilyonankesîdaxwaza ‘edalet’ê kirin û jinanbang kirin û ‘gotin em naxwazinbimirin’.

GrevaIZBANê, têkoşînabopeymana kar a pêkveyî ya karkerênTupraşê, têkoşînabobirêxistinbûnê ya karkerênTarîşê, berxwedanalidijîbinpêkirinamafan a karkerênSomayê, çalakiyênheqxwazênendamênsendîkayayekgirtû ya kar û barênmetalê, çalakiyênhevgirtîyênkarkerênsayayê û çalakiyênbopeymana kar a pêkveyî ya kedkarêncemaweriyê… Bivançalakiyanhereketakarker û kedkaranmohraxweliîsal da.

LigelêrîşênAKPyêyênli ser hemûdaxwazênbo demokrasi û aştiyê; hêzên demokrasiye, karker û kedkarli ser daxwazênxweyênaştîxwaz, wekhevîxwaz û azadîxwazisrar dikin û bivîawayîjîpotansiyelaveçirandinadorpêçapaşverû ya îqtîdarêbipêşdixin.

2019 nîşanî me dide kurewşatarî ya jiberzordestiyaserdestanmimkûnekubironiyatêkoşînademokrasîxwaz, aştîxwaz û heqxwaz a kedkaran û gelanbiguhere. 2020 bihêviyaberxwedan û têkoşînêtê.

Bila 2020, liwelatê me, jiboşikestinapaşverûtiyê, bibe sala geşbûnaberxwedan û destkeftiyênbindestan û gelan; bilalihemberîêrîşênpaşverûyênrêvebiriyabiyekzilamîbibe sala xurtbûnamuxalefeta gel a demokratîk; jibo kar, nan û azadiyêbibe sala têkoşînabirêxistinbûyî û destkeftiyan!

SELMA GURKAN

Seroka Giştî

SHARE