Li dijî êrîşên sermayeye, ji bo kar, nan û azadiyê em ê di 1ê Gulanê de li qadan bin!

WezaretaAboriyêjibokucirmaqeyranaaborîbixestûyêçînakarkeran û kedkaran, berî niha Programa Aboriyê ya Nûragihandibû. Vêcarêjîprogramekenûragihand û ev wekereformênîşan da. Bivê programa nûhukûmetdixwazekarêbitemînatji deste çînakarkeranderêxe, mecbûrbikekutezmînataqidemiyêbiSîstemaMalnişîniyaŞexsîbêgirêdan û dest bide ser tezmînataqidemiyê û hwd. Vêprogramêyeksermiqabilîpergalaşêlandinê ye.

Diwarêxebat û jiyanarojane de karker û kedkarbibêkarî, xizanî, talan, zordestî û qedexeyanhatiyedorpêçkirin û bivê ve ev rewşdêgirantirbibe. Xebatanîvco, bêqaîde, derxistinaji kar, destûrênbêheqdestdêberbelav bibin. Bivêbernameyaragihandîîqtîdarêcarekedînîşan da kul i dijîkarker û kedkaran e.

Dinavvanşert û mercênneyînî de em gihan 1ê Gulanê, lêdihemandemê de 1ê Gulanêbienerjî û coşa biharêtê. Çînakarkerançawaqedexeyagrevêbinpêkiribe, bihemanawayîpakêtaêrîşkar a sermayeyêjîdêbinpêbike. Çawadinimûneyaberxwedanakarkerênmetalê de çînakarkeranlidijîsendîkayênburokratênkubiîqtîdar û sermayeyê re lihev kirin, sekinîbindivêmeseleyê de jîdêbipaş ve gavneavêjin. LihemberîdadgehênsermayeyêyênkuqatilênkarkerênSomayê serbest berdandê ti car serînetewîne.

Îqtîdarnijadperestiyê û şovenîzmêpîj dike û dişerr û pevçûnan de israr dike, polîtîkayaxwe ya ciyawaz û dabeşkerdidomîne. Projeyabinavê“TifaqaTirkiyeyê” da destpêkirin û bivêprojeyêdixwazemixalefetêjîbikeşirîkêsûcêxwe. Divêprojeyê de jiboxurtkirinabingeharejîma “biyekzilamî” zordestîheye û vêprojeyêdesteserkirinamafane.Yekîtiyakuweke “TifaqaTirkiyeyê” têbinavkirin, lidijî gel, lidijîkesênkupolîtîkayênîqtîdarêred dikin, lidijîdemokrasîxwaz û aştîxwazan, lidijîkesênkujibokêşeyakurddaxwazaçareseriyekedemokratîk dikin, têavakirin. 

Hewcedariyaîroyînbirêvebirinaprojeyênligorîberjewendiyênçînakarkerannîne; hewcedariyaîroyînkubirêxistin û ragihandinatêkoşînademokrasiyekerasteqîn e ku gel xwebispêriyê û pê re xwedîgotin be. Hêzên gel, hêzêndemokrasîxwaz ne mecbûr in kubipêşniyarênsermayeyêqayîl bibin. Çînakarkeran û hêzêndemokrasîxwazxwedîtecrube û potansiyelekê ne ku karin rêyaxwebibijêrin. Karker, kedkar û hêzên gel kudihilbijartinênmehelî de lihemberîkiryarênrejîmabiyekzilamîrawestiyanîro karin jixwe re riyekîvekin.

Lihemberîêrîşênaborî û civakîyênîqtîdarê, lihemberîzordestiya siyasî karker, kedkar, jin, ciwan, gundiyênhilberîner, esnafênkubacênxwejimecbûrîpêşîn didin, kesênkujiberguherînaqanûnêemrêwantêrîmalnişîniyênake, bi kurt û kurmancî her kesênkudi her warêjiyanê de şert û mercênbaştir, heqênsaxlem, azadiyekepêşketîdixwazindêlidemokrasî û azadiyêxwedîderkevin, bibiryardariyeketêkoşerli 81 bajarî, linavçe û taxan, likargehanbidirûşmayekîtî, hevgirtin û têkoşînêbiherikinqadan û 1ê Gulanêbiawayekebêhempapîrozbikin.

Polîtîkayênêrîşkar û şerxwazênpergalaemperyalîstbûnsebebêbimilyonanpenaberan. Karkerdêli ser bingehabiratiyaçînî, bihevgirtina enternasyonal dê dest bidindestêpenaberan û 1ê Gulanêpîrozbikin.

Wekeendamekeçînakarkeran a dinyayêkulidijîbêkarî, xizanî û şerrêhovîtiyakapîtalîst û emperyalîstrabûye ser piyan em ê jîdi 1ê Gulanê de liçarmedorêwelatliqadan bin. 

ROJA YEKÎTÎ, HEVGIRTIN Û TÊKOŞÎNÊ YA NAVNETEWEYÎ YA ÇÎNA KARKERAN PÎROZ BE!

PÎROZ BE YEKÊ GULANÊ!

BIJÎ YEKÊ GULANÊ!

PARTIYA KEDÊ

Navenda Giştî

SHARE