Qetliama Roboskiyê, awêne ye bo nêzîkatiya îqtîdarê ya li hember kêşeya kurd!

QetliamaRoboskiyê, diujdanacivakê de birînekvekir û ev birîn 8 sal in nekewiyaye. Nozdehjêzarok, sî û çar gundiyênkurdhatinqetilkirin û jibocezakirinakujerênwan 8 sal in ti gavnehatineavêtin. Ligelku fail û fermandar diyar in jîpolîtîkayacezanekirinêberdewam e. Îqtîdarêhemapiştîqetliamêdaxuyaniyekdabû û gotibû“ew ê didehlîzêntarîyênEnqereyê de windanebe”. Lêîqtîdarêvangotinandemildestjibîr kir, jidêvlakudiviyabirînênmalbatênRoboskiyîbihatinakewandin,di 8 salan de gelekcaranleşkerêndestbiçekêrîşîwan kirin.

Tiştêku gele kurd, malbatênRoboskiyîdixwazingelekîeşkere ye; qetliambêzelalkirin, berpirsbêncezakirin… Lê ne mehkemeyênxwecihî, ne yênnavneteweyîjibovêdaxwazêberpirsiyariyaxwebicîneanîne. HerîdawîMehkemeyaMafênMirovan a Ewropayêjiber‘kêmasiyabelgeyan’serlêdanêred kir û doz vegeriyaseriyaserî. Em dixwazindîsabibîrbixinku ev biryarbiryareke şaş e, berpirsênqetilkirina 34 gundiyênkurdbi‘kêmasiyabelgeyan’nayênşofandin!

ÎqtîdaraAKPyê, diwarêkêşeyakurd de, dirêbazênzordarî û tundiyê de israr dike. Destkeftiyên kurdan ênliderveyîsînorênTirkiyeyêjîjixwe re weketehdîtdibîne. NêzîkatiyaîqtîdaraAKPyê ya likêşeyakurd û ya liqetliamaRoboskiyêheman in. DethilatdariyaSerokkomarErdoganêkuhemapiştîqetliamêjiber ‘hesasiyetênwî’ spasiyênxwepêşkêşîserokêgiştîyêartêşêyêwîçaxîkiribû, îrojîdişûnaşaredaran de qeyyûmtayîn dike, hevserokênHDPyêyênberêbiawayekebêhiqûqîlihepsanradigire, her hewl dide kutevgera siyasî ya kurdan terorîzebike….

Weke encam;jiboronîkirinaqetliamaRoboskiyêkubiçareseriyaaştiyane ya kêşeyakurd û têkoşînawelatekedemokratîk ve girêdayî ye;jiboronîkirinasûcênlidijî gel û cezakirinafailan em banglihemûhêzênked, aştî û demokrasiyê dikin da ku em têkoşînekehevparbimeşînin!

RÊXISTINA HERÊMÊ YA PARTIYA KEDÊ

SHARE