Qeyyûm derbeya li vîna gel û demokrasiyê ye!

BeriyahilbijartinanErdogan û Soylu bixwedigotinhekeliherêmê AKP neye hilbijartin em ê dîsaqeyyûmantayînbikin. Van gotinanbioprerasyon û tayînaqeyyûmanlişaredariyênAmed, Wan û Mêrdînêpiştrastbûn.

Van operasyonan û tayînkirinaqeyyûmanyekserpolîtîk in; îqtîdarêjixwe re teoriyek rast kiriyebisûcdarkirinaşaredaran û bivêjî dike kutiştabihilbijartinanbidestnexistiyebiqeyyûmanbidestbîne. JixeynîŞirnexê(kuliwirjîqeydên leşker û polêsan birine wêderê), ligelek deveran pirraniya gel dîsadengêxwe daye HDPyê û vînaxwenîşan daye. Tiştakuîqtîdarnahezimîne ev e. Deverênkunekariyebihilbijartinanbi dest bixe, bihêzaxwaîqtîdarbûnêbi dest tîne. Daxuyaniyawezaretakarûbarênnavxweyîbelgeyavêpolîtîkayê ye. Hêjkudarizandinbidawînebûne(tewlivandadgehandarizandinbidawîbibûnajîdêbiryar ne hiqûqî û adil buna), operasyon tênlidarxistin û qeyyûmtêntayînkirin; ti bingehekevêbiryarênîne. Hevserokatiyêjixwe re dikin mijarlê ev ne nû ye û cara ewilpêşiyênHDPyê ev pratîze kirine û dîsavêîqtîdarêbixweguherînekeqanûnîkiriyejibovêyekê û ti astengnemane. Jibilîvêdiçapemeniyê de cîgirtibûbêkaqeyyûmênberê, limeqamênşaredariyanbudçeyêçawaberedayîxerc kirine jiboqelemênwekeodeyameqam, serşokênmeqam, çerez, paqlewa û hwd. Hemamerivli vana tenêjîmêzebike, ne zehmet e kumerivrantawantexmînbike. Şaredarîjibo AKP û şirîkênwêşîr û şerbet in; jiberkualiyênaborî û siyasî yênşaredariyanhenedestêwêjiwannabe.

Van polîtîkayênkuvîna gel nas nakin, tercîhên gel qebûlnakinjipolîtîkayaSûriyeyê ya îqtîdarêcihênîne. Îqtîdarpêbawer e kuhekeliherêmêdaxwaz û vînagelêkurd nas nekedêbibeserdest. Jibovêlihundirvanoperasyonanbirê ve dibe, liSûriyeyêjîlidora NYE û Rûsyayêdiçe û tê da kubiwan re bazariyêbike. ÎqtîdarliSûriyeyênagihîje armanca xwe, jiberhindêjîlihundirdiwarêkêşeyakurd de hewld dide kubizordestî û tundiyêbipêş ve biçe.

Bidûrxistinajiwezîfe ya şaredarênAmed, Wan û Mêrdînê, operasyon û tayînaqeyyûmanênli pey vêbinpêkirinademokrasiyê ye kudivêneyêqebûlkirin. Ya rast desteserkirinahemû gel e. Îşaret e ku AKP jivir û pê ve dêzordestî û binpêkirinamafanhêzêditirbike. Rojrojaxurtkirin û berfirehtirkirinatêkoşînademokrasiyê ye bêyîradestbûnalidijîvanpolîtîkayan. Rewşnîşan dide kudivê em lidijîrejîmabiyekzilamîdemokrasiyêbêhtirdaxwazbikin û têkoşînekeberfirehtirbirê ve bibin. Rêyaserfiraziyê ev rê ye.

SELMA GURKAN

SerokaGiştî

SHARE