Riya ku hukûmetê li Sûriyeyê daye ber xwe riyeke xeter e; divê jê vegere

Selma Gurkanaseroka me ya giştîdestnîşan dike ku ne jiboaştiyaherêmê, ne jîjibokarker û kedkarênTirkiyeyêfêdeyaherekateke leşkeri liherêmênîne û gotkêşeyakurdlivirdivêbêçareserkirin, operasyon dêbikinkukêşeyakurdgirantirbibe.

Gurkanwihapê de çû: Tişta kul i Sûriyeyêdiqewime encama şerêparvekarî û serdestiyê ya hêzênemperyalîst e. Bi ya me rast nînekuTirkiyebibeşirîkaşerekeparvekariyêyêwilo. XuyayekuliSûriyeyê, Rûsya û rejîmbêdengdimîninlihemberTirkiyeyê da kudestkeftiyên kurdan têkbibe û kurdan bêhêzbihêle. Rûsya û rejim vêdixwazin. Amerîkajîrêlibervêoperasyonêvedike. Desthilatdariya siyasî jialiyekê ve bi armanca bidestxistinazemînekboxeyalênxweyênemperyalênli ser herêmêgavdiavêje, jialiyekedî ve jîhewl dide kukrîzaaborî û pirsgirêkên siyasî bixapînoka “yekîtiyanetewî” binixêfe. Ev opresyona leşkeri, himdê şerre liherêmêgurrtirbike, himjîdêdahatûyakarker, kedkar û gelênTirkiyeyê tehdit bike. MewziyênkulidijîpaşverûtiyaDAIŞêhatinebidestxistindêqelsbike. Ev ne meseleyekewiha ye kumerivbibêjemeseleyekemilî ye û piştgiriyêbidiyê. Em banglihukûmetê dikin da kujivêrêyaxetervegere.

Em bangliçînakarker û kedkaran, bangligelan dikin da kulihemberîvêoperasyonêrawestin. Çimkî ev operasyon lihundiraştiyê, liderve demokrasiye tehdît dike.

SHARE