14 Mart; Sağlıkta Yıkım Politikalarına Karşı Mücadele Günü

Sağlık emekçileri için de halkın sağlık hakkı için de sorunların giderek arttığı bir ortamda 14 Mart Sağlık Haftası karşılanıyor. Sağlık hizmetleri büyük oranda ticarileşti, sağlık kurumları şirketleşti, halkın hizmete erişimini daha da zorlaştıracak şehir hastaneleri her ile yaygınlaştırılmakta.

İktidarın bugüne kadar uyguladığı sağlık politikaları ile sorunlar daha da derinleşmektedir. Sağlıkta Dönüşüm Programı “7 yıldızlı otel konforu” reklamıyla açılan şehir hastaneleri ile bir üst aşamaya geçmiş durumda. Oysa görülüyor ki, şehir hastaneleri halkın daha zor ulaştığı, daha pahalı, daha özelleştirilmiş sağlık hizmeti sunarken; sermayeye ise sağlık üzerinden çok büyük kar olanağı yaratmaktadır. Sağlık emekçileri açısından ise daha çok sömürü, az personelle daha çok iş ve güvencesiz, örgütsüz çalışma anlamına gelmektedir. Devasa mekanlarda dinleneceği ortam bile olmadan her yere yetişmeye çalışmak da cabasıdır.

Sağlık hizmetleri krizin etkilerinin en çok yaşandığı alanlardan biri olmuştur. Alınamayan malzemeler, yapılamayan ameliyatlar, ertelenen işlemler sağlık hakkına daha fazla darbe vurmuştur. Sağlık harcamalarından tasarrufta beis görmeyen iktidarın politikaları, halkın sağlık harcamalarının artmasına, sağlık emekçilerinin de çalışma ve yaşama koşullarının kötüleşmesine neden olmaktadır.

Parasız, ulaşılabilir, nitelikli ve anadilinde sağlık hizmeti halkın ve sağlık emekçilerinin en önemli taleplerindendir ve partimiz bu taleplerin savunucusu ve mücadelecisidir. Partimiz aynı zamanda; sağlık emekçilerinin iş güvencesi, gerçek yıpranma hakkı, 3600 ek gösterge uygulaması, şiddetin önlendiği çalışma ortamı taleplerinin ve demokrasi ve barış için sürdürdüğü mücadelenin de yanındadır.

ŞÜKRAN DOĞAN

Genel Başkan Yardımcısı

TEILEN