Adı İşçiye, Tadı Sermayeye!

“İşten atmalar yasaklanıyor” aldatmacasıyla gündeme getirilen yasa tasarısı bu salgın sürecinde işçi ve emekçilerin beklentilerini karşılamaktan hayli uzak bir düzenleme. Yasaklama bir aldatmacadır. İşten atmalar yasaklanmıyor, sadece salgın için öngörülen süre kadar, yani 3 ay erteleniyor. Diğer yandan işçinin devamsızlığı, işçinin işverenin emir ve talimatlarına uymaması halini içeren 25. maddenin g ve h bentleri geçerliliğini koruyor.

Koronavirüs riski nedeniyle pek çok işletme ve fabrikada işçiler salgın endişesiyle, ücretli izin talebiyle iş bırakmış ve bazı fabrikalarda bu talepleri kabul edilerek anlaşma sağlanmıştı. İddia edilenin aksine işveren “çalışılacak” dediğinde ve işçi bu emre uymadığında ‘haklı sebep’ maddesi dayanak yapılarak işten çıkarılabilecektir.

İşten atmalar 3 ay ertelenirken ücretsiz izin meşrulaştırılmaktadır. Patronların tek taraflı olarak ücretsiz izine çıkarmasını yasal hale getirmektedir. Oysa işçi, ücretli izine çıkması halinde tasarıda öngörülenden daha fazla ücret alabilecektir.

Bu yasa ile işsizlik fonu bir kez daha sermayeyi rahatlatmanın aracına dönüştürülmektedir.

Tasarıda, işçinin beklentisini ve ihtiyaç duyacağı gelir desteğini karşılayacak bir düzenleme yoktur. İşsiz kalan işçiye günlük 39.24 lira reva görülmektedir. Aylık 30 günden ödense bile tutarı ancak 1,177 liradır ve işçi ailesiyle birlikte bu paraya nasıl geçinecektir? Milyonlarca kayıt dışı çalışan ve iş yasası kapsamına girmeyen emekçiler ise hiç düşünülmemiştir. Tek olumlu madde, işsizlik ödeneğinden yararlanacakların kapsamının genişletilmesidir. Ancak bu da 3 ay ile sınırlıdır.

Görüldüğü gibi işçileri ikna etmek, günlerdir artan tepkileri yumuşatmak için “işten atmalar yasaklanıyor” reklamıyla yapılan bu düzenleme aldatmacadır. İşçi ve emekçilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Aynı zamanda işsizlik fonunu sermayenin kullanması için bir yol daha açılmaktadır.

Düzenleme bu haliyle kabul edilemez. Hiçbir hak kaybı olmadan, halkın temel ihtiyaçları açısından zorunlu olmayan tüm üretim ve hizmetler durdurulsun, çalışanlara ücretli izin verilsin. Çalışmak zorunda kalanların çalışma ve yaşam koşulları yeniden düzenlenerek, sağlıklarının korunacağı tedbirler alınsın.

“Ne olursa olsun sermayenin çarkları dönsün” diyerek halkın sağlığı korunamaz, pandemi önlenemez. Sermayenin değil, milyonlarca işçi ve emekçinin, işsizin, yoksulun sağlığının korunması, ihtiyaçlarının karşılanması iktidarın sorumluluğundadır.

ŞÜKRAN DOĞAN

Genel Başkan Yardımcısı

TEILEN