Asgari Ücret Sefalet Ücretidir; Mücadele Devam Edecek!

Asgari ücret tespit komisyonu 2019 yılı için asgari ücreti net 2020 lira olarak açıkladı. Bakan, kararın oy birliğiyle alındığını söyleyerek asgari ücrete yapılan yüzde 26’lık bir artışla alın terinin korunduğunu iddia etti. İşçi ve işveren temsilcileri de memnuniyetlerini dile getirdiler.

Oysa milyonlarca işçi ve emekçinin yaşam koşullarının giderek ağırlaştığı görmezden gelinerek emekçilerin hakları yok sayılmıştır. Enflasyon artışı gözetilerek düzenlendiği söylenen asgari ücret, içinde bulunduğumuz koşullarda bir emekçi ailesinin kayıplarını telafi edecek biçimde artırılmamıştır.

Temel tüketim maddelerinin fiyatının ikiye katlandığı, diğer tüm yaşam giderlerinin arttığı kriz koşullarında bu kadar bir artışla kayıpların karşılanması mümkün değildir. Bu düzenleme ekonomik krizin bedelinin emekçiye ödetilmesi, onlardan fedakarlık istemeye devam etmek anlamına gelmektedir.

Şimdi bu karara onay veren Türk İş Başkanı’nın baştan bazı itirazlarda bulunarak 2000 TL üzerinden bir artış yapılmasını önermiş olmasının da sendika üyeleri karşısında zevahiri kurtarmaktan başka bir amaç taşımadığı anlaşılmıştır.

İşçi ve emekçiler; Hükümet, bürokrasi ve Türk İş marifetiyle beklentiye sokulmuş ve aldatılmışlardır.

Ekonomik veriler 2019 yılında krizin derinleşeceğini, sanayi ve tarım üretiminde daralmanın yaşanacağını gösterirken ağırlaşan ekonomik tablonun yükü yine emekçinin sırtına yüklenmiştir. Oysaki asgari ücretin emekçilerin kayıplarını telafi edecek biçimde ve insanca bir yaşamı mümkün kılacak oranda düzenlenmesi, bizzat emekçiler tarafından talep edildi. Hala edilmektedir.

İşçi sınıfı ve emekçiler bu yoğun emek sömürüsü ve hak gaspları karşısında kriz fırsatçılarının ve siyasi hamilerin hesaplarını bozacaktır. İşsizlik fonunun yağmalanmasına, patronlara yeni teşvikler yapılırken sosyal adaletsizliğin derinleşmesine sessiz kalmayarak insanca yaşam için mücadele etmeye devam edecektir.

Partimiz her zaman işçi ve emekçilerin bu mücadelesinin yanında olacaktır.

Selma Gürkan

Genel Başkan

TEILEN