Yazar Aydın Çubukçu, Ekim Devrimi'nin 100. yılında Evrensel'den Ercüment Akdeniz'e konuştu: Yeniden sosyalizm için mücadele etmedikçe eldekileri korumanın bile imkanı yok. Paris Komünü sadece 72...

Önceki sayıda "Gorbaçov demokratizmi"nin anti sosyalist içeriği, burjuva, anlamda bir demokratizmden bile uzak oluşu üzerinde duruldu; geliştirilen siyasal reformlar çeşitli yönleriyle inceleme konusu edildi. Gorbaçov...

Birkaç yıldır göklerde bir yıldız parlıyor. Giderek parıltısı artıyor. Doğu'dan doğdu. Gözün gözü görmediği karanlıklar içinden. Işınları Batı'dan daha bir görünür oluyor. Batı'ya doğru...

Tarihin belirli dönemeç noktaları vardır. İçinde yaşanılan anda bunlar kolayca farkedilemeyebilir. Ancak olayların gelişimi incelendiğinde, herhangi bir gelişmenin başlangıcı, ya tam, ya da yaklaşık...

Bilimsel sosyalizmin temelleri iki adımda atılmıştır. Marx ve Engels, tarihin yasa olarak işleyen itici güçlerine dair teoriyi; yani üretici güçler, üretim araçları ve üretim...

HUKUK MESELESİ -Hakkım hukukum var benim! Diye diretiyordu adamcağız Yaklaşıp sordu B: -Mülkünüz ne kadar beyim? * Ülkemizde Marksizm-Leninizmin temel teorik eserlerinin önemli bir kısmı Türkçe olarak yayınlanmışken; sosyalizm...

1917 Ekim Devrimi, nasıl insanları özgür kıldıysa, sanatı da tutsaklıktan kurtarıp özgürlüğünü verdi. Daha önce çarın çevresine, burjuvazinin beğenilerine göre yönlendirilen sanat, devrim sayesinde...

1917 Sovyet Ekim Devrimi, yalnızca yüzlerce yıl süren Çarlık iktidarını sona erdirmekle kalmadı; aynı zamanda, yeryüzünün altıda birinde, binlerce yıllık sömürücü sınıflar iktidarına da...

Yüzlerce yıllık çarlık iktidarını yerle bir eden ve süreç içinde dünya coğrafyasının altıda birini oluşturan topraklarda yaşayan halkların çoğunu, bulundukları geri tarihsel koşullardan çok...

KÜLTÜR VE DEVRİM İnsanlığın uzun tarihi içinde, dünya çapında etkili olmuş ilk büyük devrim, 1789 Fransız Devrimi’dir. Yalnızca gerçekleştiği ülke içinde değil, bildirisinin ulaşabildiği her...