Lenin'in 1917 Şubat ve Ekim ayları arasında Rusya'da yaşanan devrimci sürecin bütün özelliklerini ve değişen sosyal ve siyasal koşullar karşısında devrimin öncüsü proletarya partisinin...

Birkaç yıldır göklerde bir yıldız parlıyor. Giderek parıltısı artıyor. Doğu'dan doğdu. Gözün gözü görmediği karanlıklar içinden. Işınları Batı'dan daha bir görünür oluyor. Batı'ya doğru...

1917 Şubatı'nda, Rusya'da, otokrasiye karşı o tarihten yaklaşık yarım asır önce Narodnikler'in başlattığı köylü karakterli devrimci eylemden, bu süre içinde giderek gelişen ve bilinçlenen...

Önceki sayıda "Gorbaçov demokratizmi"nin anti sosyalist içeriği, burjuva, anlamda bir demokratizmden bile uzak oluşu üzerinde duruldu; geliştirilen siyasal reformlar çeşitli yönleriyle inceleme konusu edildi. Gorbaçov...

Andre Bonnard kimdir? Andre Bonnard 16 Ağustos 1888'de burjuva bir ailenin çocuğu olarak Lozan'da doğdu. Babası, üniversitede Eski Fransızca profesörü idi. Bonnard, lise ve üniversite...

Yazar Aydın Çubukçu, Ekim Devrimi'nin 100. yılında Evrensel'den Ercüment Akdeniz'e konuştu: Yeniden sosyalizm için mücadele etmedikçe eldekileri korumanın bile imkanı yok. Paris Komünü sadece 72...

Rusya'da işçi ve köylü sınıflarının, insanlık tarihinde henüz örneği görülmemiş yeni bir toplum kurmak üzere iktidarı kendi ellerine almalarının üzerinden neredeyse bir asır geçti....

Arif Koşar, 100'üncü yılında Büyük Sosyalist Ekim Devrimi'ni Evrensel Gazetesi'ne yazdı: İnsanca bir yaşam için yine ve yeniden sosyalizm İnsanlık tarihinin en büyük adımlarından birisinin,...

KÜLTÜR VE DEVRİM İnsanlığın uzun tarihi içinde, dünya çapında etkili olmuş ilk büyük devrim, 1789 Fransız Devrimi’dir. Yalnızca gerçekleştiği ülke içinde değil, bildirisinin ulaşabildiği her...

Ankara İl Örgütümüz Ekim Devrimi’nin 100. yılında 'Sosyalizm geçmiş değil, gelecek' şiarıyla bir sempozyum düzenledi. Sempozyumda, işçilerin çalışma koşullarından kadınların dünyasına, ulusların kaderini tayin etme...