DEVRİMDE DEMOKRASİ 13 Eylül 1917'de Lenin, gizli olarak yaşadığı Finlandiya'dan, Bolşevik Partisi Merkez Komitesi'ne ve Petersburg ve Moskova komitelerine ayrı ayrı birer mektup yazarak, içinde...

Bilimsel sosyalizmin temelleri iki adımda atılmıştır. Marx ve Engels, tarihin yasa olarak işleyen itici güçlerine dair teoriyi; yani üretici güçler, üretim araçları ve üretim...

1917 Ekim Devrimi’nin üzerinden 93 yıl geçti. Devrimin ve sosyalizmin burjuva-emperyalist gericilik ve yedeklediği güçler tarafından yenilgiye uğratılmasının üzerinden de onlarca yıl. Ama burjuvazinin...

Tarihin belirli dönemeç noktaları vardır. İçinde yaşanılan anda bunlar kolayca farkedilemeyebilir. Ancak olayların gelişimi incelendiğinde, herhangi bir gelişmenin başlangıcı, ya tam, ya da yaklaşık...

Lenin'in 1917 Şubat ve Ekim ayları arasında Rusya'da yaşanan devrimci sürecin bütün özelliklerini ve değişen sosyal ve siyasal koşullar karşısında devrimin öncüsü proletarya partisinin...

Birkaç yıldır göklerde bir yıldız parlıyor. Giderek parıltısı artıyor. Doğu'dan doğdu. Gözün gözü görmediği karanlıklar içinden. Işınları Batı'dan daha bir görünür oluyor. Batı'ya doğru...

1917 Şubatı'nda, Rusya'da, otokrasiye karşı o tarihten yaklaşık yarım asır önce Narodnikler'in başlattığı köylü karakterli devrimci eylemden, bu süre içinde giderek gelişen ve bilinçlenen...

Önceki sayıda "Gorbaçov demokratizmi"nin anti sosyalist içeriği, burjuva, anlamda bir demokratizmden bile uzak oluşu üzerinde duruldu; geliştirilen siyasal reformlar çeşitli yönleriyle inceleme konusu edildi. Gorbaçov...

Andre Bonnard kimdir? Andre Bonnard 16 Ağustos 1888'de burjuva bir ailenin çocuğu olarak Lozan'da doğdu. Babası, üniversitede Eski Fransızca profesörü idi. Bonnard, lise ve üniversite...

Yazar Aydın Çubukçu, Ekim Devrimi'nin 100. yılında Evrensel'den Ercüment Akdeniz'e konuştu: Yeniden sosyalizm için mücadele etmedikçe eldekileri korumanın bile imkanı yok. Paris Komünü sadece 72...