Yazar Aydın Çubukçu, Ekim Devrimi'nin 100. yılında Evrensel'den Ercüment Akdeniz'e konuştu: Yeniden sosyalizm için mücadele etmedikçe eldekileri korumanın bile imkanı yok. Paris Komünü sadece 72...

Önceki sayıda "Gorbaçov demokratizmi"nin anti sosyalist içeriği, burjuva, anlamda bir demokratizmden bile uzak oluşu üzerinde duruldu; geliştirilen siyasal reformlar çeşitli yönleriyle inceleme konusu edildi. Gorbaçov...

1917 Sovyet Ekim Devrimi, yalnızca yüzlerce yıl süren Çarlık iktidarını sona erdirmekle kalmadı; aynı zamanda, yeryüzünün altıda birinde, binlerce yıllık sömürücü sınıflar iktidarına da...

Bilimsel sosyalizmin temelleri iki adımda atılmıştır. Marx ve Engels, tarihin yasa olarak işleyen itici güçlerine dair teoriyi; yani üretici güçler, üretim araçları ve üretim...

Ankara İl Örgütümüz Ekim Devrimi’nin 100. yılında 'Sosyalizm geçmiş değil, gelecek' şiarıyla bir sempozyum düzenledi. Sempozyumda, işçilerin çalışma koşullarından kadınların dünyasına, ulusların kaderini tayin etme...

Tarihin belirli dönemeç noktaları vardır. İçinde yaşanılan anda bunlar kolayca farkedilemeyebilir. Ancak olayların gelişimi incelendiğinde, herhangi bir gelişmenin başlangıcı, ya tam, ya da yaklaşık...

KÜLTÜR VE DEVRİM İnsanlığın uzun tarihi içinde, dünya çapında etkili olmuş ilk büyük devrim, 1789 Fransız Devrimi’dir. Yalnızca gerçekleştiği ülke içinde değil, bildirisinin ulaşabildiği her...

Andre Bonnard kimdir? Andre Bonnard 16 Ağustos 1888'de burjuva bir ailenin çocuğu olarak Lozan'da doğdu. Babası, üniversitede Eski Fransızca profesörü idi. Bonnard, lise ve üniversite...

1917 Ekim Devrimi’nin üzerinden 93 yıl geçti. Devrimin ve sosyalizmin burjuva-emperyalist gericilik ve yedeklediği güçler tarafından yenilgiye uğratılmasının üzerinden de onlarca yıl. Ama burjuvazinin...

1917 Ekim Devrimi, nasıl insanları özgür kıldıysa, sanatı da tutsaklıktan kurtarıp özgürlüğünü verdi. Daha önce çarın çevresine, burjuvazinin beğenilerine göre yönlendirilen sanat, devrim sayesinde...