Bilimsel sosyalizmin temelleri iki adımda atılmıştır. Marx ve Engels, tarihin yasa olarak işleyen itici güçlerine dair teoriyi; yani üretici güçler, üretim araçları ve üretim...

1917 Ekim Devrimi’nin üzerinden 93 yıl geçti. Devrimin ve sosyalizmin burjuva-emperyalist gericilik ve yedeklediği güçler tarafından yenilgiye uğratılmasının üzerinden de onlarca yıl. Ama burjuvazinin...

Lenin'in 1917 Şubat ve Ekim ayları arasında Rusya'da yaşanan devrimci sürecin bütün özelliklerini ve değişen sosyal ve siyasal koşullar karşısında devrimin öncüsü proletarya partisinin...

Arif Koşar, 100'üncü yılında Büyük Sosyalist Ekim Devrimi'ni Evrensel Gazetesi'ne yazdı: İnsanca bir yaşam için yine ve yeniden sosyalizm İnsanlık tarihinin en büyük adımlarından birisinin,...

Yüzlerce yıllık çarlık iktidarını yerle bir eden ve süreç içinde dünya coğrafyasının altıda birini oluşturan topraklarda yaşayan halkların çoğunu, bulundukları geri tarihsel koşullardan çok...

Birkaç yıldır göklerde bir yıldız parlıyor. Giderek parıltısı artıyor. Doğu'dan doğdu. Gözün gözü görmediği karanlıklar içinden. Işınları Batı'dan daha bir görünür oluyor. Batı'ya doğru...

Rusya'da işçi ve köylü sınıflarının, insanlık tarihinde henüz örneği görülmemiş yeni bir toplum kurmak üzere iktidarı kendi ellerine almalarının üzerinden neredeyse bir asır geçti....

Yazar Aydın Çubukçu, Ekim Devrimi'nin 100. yılında Evrensel'den Ercüment Akdeniz'e konuştu: Yeniden sosyalizm için mücadele etmedikçe eldekileri korumanın bile imkanı yok. Paris Komünü sadece 72...

1917 Ekim Devrimi, sömürülen emekçi yığınlarıyla, başlıca yoksul köylülükle ittifak kuran işçi sınıfının, kendisini egemen sınıf olarak örgütlemeye giriştiği ikinci, iktidarı on yıllarca elinde...

1917 Ekim Devrimi, nasıl insanları özgür kıldıysa, sanatı da tutsaklıktan kurtarıp özgürlüğünü verdi. Daha önce çarın çevresine, burjuvazinin beğenilerine göre yönlendirilen sanat, devrim sayesinde...