Rusya'da işçi ve köylü sınıflarının, insanlık tarihinde henüz örneği görülmemiş yeni bir toplum kurmak üzere iktidarı kendi ellerine almalarının üzerinden neredeyse bir asır geçti....

Andre Bonnard kimdir? Andre Bonnard 16 Ağustos 1888'de burjuva bir ailenin çocuğu olarak Lozan'da doğdu. Babası, üniversitede Eski Fransızca profesörü idi. Bonnard, lise ve üniversite...

1917 Şubatı'nda, Rusya'da, otokrasiye karşı o tarihten yaklaşık yarım asır önce Narodnikler'in başlattığı köylü karakterli devrimci eylemden, bu süre içinde giderek gelişen ve bilinçlenen...

Lenin'in 1917 Şubat ve Ekim ayları arasında Rusya'da yaşanan devrimci sürecin bütün özelliklerini ve değişen sosyal ve siyasal koşullar karşısında devrimin öncüsü proletarya partisinin...

1917 Ekim Devrimi’nin üzerinden 93 yıl geçti. Devrimin ve sosyalizmin burjuva-emperyalist gericilik ve yedeklediği güçler tarafından yenilgiye uğratılmasının üzerinden de onlarca yıl. Ama burjuvazinin...

DEVRİMDE DEMOKRASİ 13 Eylül 1917'de Lenin, gizli olarak yaşadığı Finlandiya'dan, Bolşevik Partisi Merkez Komitesi'ne ve Petersburg ve Moskova komitelerine ayrı ayrı birer mektup yazarak, içinde...

İNSAN: "PLAN YAPAN HAYVAN" "Örümcek, ağını dokumacıya benzer şekilde ördüğü gibi, arı da peteğini yapmada pek çok mimarı utandırır. Ne var ki en kötü mimarı,...

1917 Ekim Devrimi, sömürülen emekçi yığınlarıyla, başlıca yoksul köylülükle ittifak kuran işçi sınıfının, kendisini egemen sınıf olarak örgütlemeye giriştiği ikinci, iktidarı on yıllarca elinde...

Milyonlarla sıradan insan sihirli bir değnekle dokunulmuşçasına ayağa kalkıyor. "Ekmek, özgürlük, barış" haykırışları "bütün iktidar Sovyetlere" bayrağı altında eyleme dönüşüyor. "Sihirli değnek" savaş, açlık...