CIPOML, emekçileri siyasi gericiliğe karşı uluslararası dayanışmaya çağırdı

Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML) 22’inci Genel Konferansını ekim ayında gerçekleştirdiğini açıkladı. Yayımlanan sonuç bildirgesinde Konferansın, dünyanın her yerinde işçi ve emekçilere yoğun saldırıların yaşandığı koşullarda gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek CIPOML üyesi tüm partilerin, birlik ve sorumluluk içinde çalışmalarını yürütme kararlılığını sürdürdüğü ifade edildi.

SİYASİ PLATFORM YENİLENDİ

Burkina Faso’dan Ekvador’a, Norveç’ten Tunus’a, Hindistan’dan Türkiye’ye 20 Marksist Leninist parti ve örgütün katıldığı Konferansın temel gündemlerinden birisi CIPOML’nin siyasi platformunun yenilenmesi oldu. 1993’de Quito Deklarasyonu üzerinden oluşan siyasi birlik, 22 yıl boyunca yaşanan yeni gelişmeler ve biriken tecrübe ışığında güncellendi. Son iki yıldır yapılan tartışmalar ışığında önce Konferansın normları, son oturumda da siyasi platform yenilendi.

Yoğun tartışmalardan sonra onaylanan siyasi platform, birçok dile çevrilerek önümüzdeki dönem broşür halinde yayımlanacak ve bunun üzerinden üye tüm parti militanları ve genel olarak işçi sınıfı ve gençliğin eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek.

Konferansın diğer gündemlerinden birisi ise Uluslararası durum oldu. Sonuç bildirgesinde, dünyanın siyasi ve ekonomik gidişatının tartışıldığı vurgulanarak, emperyalistler arası çatışma ve rekabetin kesinleştiğine dikkat çekildi.

KRİZ YAKLAŞIYOR, GERİCİ SALDIRILAR ARTIYOR

Bildirgede dünya ekonomisinde durgunluk döneminin devam ettiği ifade edilerek önümüzdeki dönem için krize daha da yaklaşıldığına vurgu yapıldı. Dünya çapında siyasi gericiliğin saldırılarının da arttığına işaret edilen bildirgede, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından ilan edilen OHAL, Fransa’da uzatılan OHAL ve gerici iş yasasının onaylanması için alınan güvenlik önlemleri, Ekvador’da öğretmenler sendikasının kapatılması, Brezilya’da gerici güçlerin yeni bir hükümet kurması ve işçi-emekçilere saldırılarının dozunun artması gibi örneklerin konferansta tartışılan temel konular arasında olduğu ifade edildi.

CIPOML bu ülkelerde faaliyet yürüten işçi sınıfı partileriyle dayanışma metinleri yayımladı ve aktif uluslararası dayanışma içerisinde olma kararı verdi.

EKİM DEVRİMİ’NİN 100. YILINA DOĞRU…

Konferansın tartıştığı ve kararlar aldığı diğer bir konu da 2017 yılında Ekim Devrimi’nin 100. yüzyılı kutlamalarının birçok kıtada gerçekleştirilmesi oldu. İnsanlık tarihinde yeni bir çağ açan, işçi ve emekçilerin geleceği açısından bir dönüm noktası olan Ekim Devrimi, çok zayıda ülkede farklı etkinliklerle kutlanacak. CIPOML, biri Avrupa’da, diğeri de Latin Amerika’da olmak üzere iki merkezi etkinlik düzenleme kararı aldı.

Tüm üye ülkelerde onlarca toplantı ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra CIPOML, Avrupa’daki tüm partilerle kasım 2017’de Paris’te bir etkinlik gerçekleştirecek. Latin Amerika etkinliği ise mayıs ayında Kolombiya’nın başkenti Bogota’da olacak.

Konferansın dergisi olan Birlik ve Mücadele ise mart ayında Ekim Devrimi’nin farklı yönlerini işleyen özel bir sayı yayımlayacak. Ekim Devrimi üzerine eğitim çalışmalarına bağlı olarak Bolşevik Parti Tarihi farklı dillerde tekrar basılacak, yaygın dağıtımı ve okunması için özel bir çalışma yapılacak.

TEILEN