CIPOML: Erdoğan’ın otoriter rejimine karşı mücadeleyi destekliyoruz

Avrupalı Marksist- Leninist parti ve örgütler: Erdoğan’ın otoriter rejim inşasına karşı Türkiyeli devrimcilerin mücadelesini destekliyoruz.

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML) Avrupa Bölgesel Konferansı Paris’te gerçekleştirildi. Bölgesel konferansın sonuç deklarasyonunda “Gericiliğe ve emperyalizmin savaş ve kemer sıkma politikalarına karşı uluslararası dayanışma” çağrısı yapan Avrupalı komünist partiler, “Türkiye’de Erdoğan’ın: işçilerin ve halkların daha fazla sömürülmesi ve ezilmesi ile Kürtlere karşı savaş ve baskı politikalarına dayanan otokratik, diktatoryal bir rejim inşasına karşı Türkiye’deki ilerici ve devrimci güçlerin mücadelesini destekliyoruz” dedi.

EMPERYALİST DEVLETLER AZGINLAŞIYOR!

Avrupa’nın güncel durumuna dair yapılan kolektif tahlil ve ortak deneyim alışverişinde iki temel eğilime dikkat çekildiği belirtilen deklarasyonda;
“Birincisi; emperyalist devletler giderek daha azgın bir rekabete giriyor ve dünyada gerilim merkezlerini çoğaltıyorlar. Giderek daha da açıktan sergilenen savaş politikaları toplumların militarizasyonu ile birlikte ilerliyor. Silah ve savaşlar için her zaman daha fazla para ayrılırken, emekçi kitlelerin sosyal ihtiyaçları için daha az para harcanıyor” denildi.

Her ülkede ve uluslararası boyutta, NATO’ya ve “Avrupa savunma politikasına”, toplumun militarizasyonuna ve savaş bütçelerinin arttırılmasına karşı; Avrupa ordularının Ortadoğu ve Afrika’da askeri operasyonları yaygınlaştırmasına karşı işçileri ve halkları seferber ederek bu politikaları teşhir etme ve ona karşı mücadele yürütme ihtiyacının aciliyet kazandığı belirtilen açıklamada, “Kuzey ülkeleri halklarının, bu stratejik bölgenin bir yandan ABD, NATO ve Avrupa Birliği, diğer yandan Rusya arasında bir savaş bölgesi haline dönüştürülmesine karşı artan tepkilerini desteklemek önem taşıyor. Her Avrupa ülkesinde ABD, NATO ve AB’nin savaş politikalarına karşı; ABD’nin askeri üslerini ve nükleer bombalarının geri çekilmesi ve NATO’nun dağıtılması için mücadeleyi geliştirmek önem taşıyor” denildi.

Deklarasyonda, Marksist Leninist parti ve örgütlerin, NATO’nun Brüksel’de toplanacak zirvesine karşı mücadelenin başarılı olması için, her ülkedeki uluslararası savaş politikaları ve araçlarına karşı mücadeleyi ve bu mücadelede uluslararası dayanışmayı destekleyerek çalıştıkları vurgulandı.

POPÜLİZME KARŞI MÜCADELE

Konferans tartışmalarının merkezindeki bir diğer önemli bir konunun ise, popülist hareketlerin gelişmesi, bunların doğaları ve hedefleri sorunu olduğu belirtildiği deklarasyonda şu ifadeler kullandı: “Bu olgunun çok farkı biçimlerini ve sağ popülizm ile sol popülizm arasındaki farklılıkları göz önünde bulunduran Marksist-Leninist parti ve örgütler, daha da derinleştirilecek genel bir tartışmayı başlatarak (iki popülist eğilimdeki) şu ortak niteliklere dikkat çektiler:

-İşçi sınıfı ve sınıf mücadelesinin reddi
-Proletaryanın, devrimci süreç ve sosyalist toplumun inşasında belirleyici rolünün reddi
-Siyasi partilerin, özellikle de işçi sınıfı partisinin, komünist partinin rolünün reddi
-Seçimleri kazanabilmek için – açıktan ırkçı ve faşist partilerin dahil edilebildiği- oportünist bir seçim ittifakı pratiği
Bu olgu, önemli kesimlerin oligarşinin politikalarına karşı artan mücadelesinin yönünü değiştirmek, tepkileri emperyalist-kapitalist sistem içinde tutabilmek ve devrimci sınıf bilincinin gelişmesini engellemek isteyen gerici saldırganlığın bir parçasıdır.”

FİLİSTİN VE TÜRKİYE HALKLARIYLA DAYANIŞMA

Bölgesel Konferansın deklarasyonunda, Filistin halkının mücadelesi ile dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, “İsrail siyonist devletinin Gazze halkına karşı vahşi baskılarını, ABD ve diğer emperyalist devletlerin savaş suçlusu Netanyahu’ya verdiği desteği mahkum ediyoruz” denildi.

Türkiye’deki gelişmelerin de yer aldığı konferans deklarasyonunda, “Türkiye’de Erdoğan’ın, Türkiyeli işçilerin ve halkların daha fazla sömürülmesi ve ezilmesi ile Kürtlere karşı savaş ve baskı politikalarına dayanan otokratik, diktatoryal rejim inşasına karşı Türkiyeli ilerici ve devrimci güçlerinin mücadelesini destekliyoruz” denildi.

“Ayrıca, birçok ülkede gelişen işçi mücadelelerini, Fransa’da demir yolu işçilerinin, Danimarka gibi birçok ülkede gelişen kamu emekçilerinin mücadelelerini de destekliyoruz” denilen deklarasyonda, “Konferans, parti ve örgütlerin Marksist-Leninist ilkeler ve ortak amaçları; proletarya devrimi ve sosyalizm mücadelesi temelinde siyasi ve ideolojik birliğini ve uluslararası dayanışmasını da güçlendirmiştir” denildi.

CIPOML AVRUPA BİLEŞENLERİ

Arnavutluk Komünist Partisi, Almanya İşçileri Komünist Partisi İnşa Örgütü, Danimarka İşçileri Komünist Partisi-APK, Fransa İşçileri Komünist Partisi-PCOF, Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Hareketi (1918-1955), İtalya Proletaryası Komünist Partisi İçin Komünist Platform, Norveç Marksist Leninist Revolusjon Örgütü, İspanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist), Emek Partisi-EMEP

TEILEN