Çocuk İstismarına ve Cinsel Saldırıya Karşı Sessiz Kalmıyoruz!

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar ve metrobüste bir kadının cinsel saldırıya maruz kalması olayları, her gün yaşanan onlarca istismar ve saldırıdan yalnızca medyaya yansıyanlarıydı. Ne yazık ki ülkenin her köşesinde her gün sayısız cinsel saldırı yaşanıyor ve çoğu kez failleri cezasız kalıyor.

Artık yeter!

İktidar partisinin sistematik uygulama ve söylemleri, kadınlar ve çocukların her türlü şiddetin hedefi haline gelmesinin önünü açıyor, günden güne suç sayısı artıyor.

Çocukların tecavüzcüleriyle evlendirilmesi, çocuk evliliğinin teşviki gibi cinsel istismarı meşru kılmaya gayret eden yasa tasarılarından “bir kereden bir şey olmaz” aklamalarına kadar her fırsatta çocuklar istismara açık hale getiriliyor. Öte yandan cezasızlık getiren yasalardan rıza tartışmalarına uzanan süreç failleri cesaretlendiriyor.

Yaşanan olayların hemen ardından yayın yasakları getiriliyor. Biliyoruz ki bu türden yasaklar çocuğun üstün yararına kullanılmasından daha çok kamuoyu tepkisini azaltmak, basının takibini zorlaştırmak, faillerin yargılanıp yargılanmadığını, yargı sürecinin nasıl geçtiğini kamuoyunun bilmesini önlemek, yalnızca faillerin değil devletin sorumluluğu olduğu gerçeğinin üstünü örtmek için kullanılıyor. 

Artık yeter!

Kadınların her alanda yaşadığı eşitsizlik ve şiddet yine iktidar politikalarıyla derinleştirilirken her taraftan kuşatılan kadınlar yaşamlarını sürdüremez hale getirmek isteniyor. Cinsel taciz ve saldırı her kadının neredeyse yaşamının günlük bir parçası haline gelmişken yine failler cezalandırılmayarak ödüllendiriliyorlar.

İstanbul Küçükçekmece’de yaşanan istismar ve metrobüste yaşanan taciz olayıyla sarsılırken, kadınlar tepkilerini sokağa yansıtmışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon” ve “Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu” iktidarın yerel temsilcilerince reddediliyor. Ne ülkede ne kentte kadınlara ve çocuklara güvenli, özgür bir yaşam sunmayanlar, kadınların eşitlik talebini böyle cevaplıyor.
Büyükçekmece’de günlerce kapı kapı dolaşarak nüfus sayımı yapanlar cinsel istismar failini hala bulamamıştır. Bu da yetmezmiş gibi, faili yakalamak yerine, Küçükçekmece’de sokaklara dökülen ve failin yakalanmasını isteyen halka biber gazı ile müdahale etmiştir.

Sessiz Kalmıyoruz!

Bugün yaşanan her bir cinsel saldırı ve cinsel istismarın suç ortağı; istismarı aklayanlar, tecavüzcüleri koruyanlar, her türlü şiddeti toplumun her kesiminde arttıran eylem ve sözleri istikrarla sürdürenlerdir. Kadınlar ve çocukların güvenle yaşayabilecekleri bir hayat için etkili çözümler üretmekten imtina eden; idam, hadım, pembe metrobüs gibi sorunu daha da derinleştiren politikalar yürütenlerdir. Yargı mekanizmasını adaletten değil, erkekten yana kullananlardır.

Bir kez daha söylüyoruz: Kadına ve çocuğa yönelik şiddet politiktir ve bu şiddete karşı sessiz kalmıyoruz! İktidarın çocukları her türlü istismara, kadınları ise her türlü şiddete mahkûm etmeye dönük her türden uygulamasına karşı taleplerimizi haykırmak için tüm kadınları 1 Mayıs’ta alanlara mücadele etmeye çağırıyoruz.

                                               Sema Barbaros
İstanbul İl Başkanı
 

TEILEN