Emekçilerin Sosyal Güvenlik Birikiminin Şirketlere Devredilmesi Soygundur, Suçtur. Fonlar Halk İçin Harcanmalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın düzenlediği basın toplantısı ile kamu destekli sigorta ve emeklilik şirketlerinin Türkiye Sigorta Anonim Şirketi ve Türkiye Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi adıyla birleştirildiği resmen ilan edildi. 6 sigorta şirketinin birleşmesiyle oluşan Türkiye Sigorta Varlık Fonu bünyesinde yer alıyor. Aynı toplantıda Erdoğan, Bireysel Emeklilik Sigortası (BES)’te toplanan 154 milyar lira sermayenin reel sektöre kaynak olarak aktarılacağını açıkladı.

Yıllar önce Türkye’yi sarsan deprem günlerinde sosyal güvenliğin tasfiye yasalarının çıkarıldığına da tanıklık etmişti. Şimdi de içinde yaşadığımız pandemi ve ekonomik kriz koşulları iktidar tarafından emekçilerin yaşam standartlarının düşürülmesi, kazanımlarının törpülenmesi için elverişli bir imkan olarak değerlendirilmektedir. Halkın kendi birikimleriyle oluşturulmuş fonların ve BES yandaş tekellerin kaynaklarına dönüştürülmesi de aynı mantığın ürünüdür. Ve bu kılıfına uydurulmuş bir soygundur.  

Bu uygulamanın öncesi de vardır; Tasarruf Bonoları, Meyak Kesintileri (Memur Yardımlaşma Kurumu), TTV (Tasarruf Teşvik Fonu), KEY (Konut Edindirme Yardımları) gibi tasarruf havuzları geçmişte de sermayenin kaynakları arasına dahil edildi. Emekçilerin sosyal dayanışma kurumlarından başta geleni SSK’nın kaynakları da yıllarca sermayeye aktarılmıştı. 

Bugün işsizlik fonu, varlık fonu ve zorunluluk çerçevesi genişletilen BES gibi hatırı sayılır bir mali kaynağa dönüşen fonlar iktidarın ve yandaş tekellerin iştahını hep kabartmıştır.

İktidar kıdem tazminatlarını da bunların benzeri bir fon oluşturarak sermayenin kullanımına açma eğilimindedir ve bu defalarca dillendirilmiştir.  Kamuoyunun tepkisi nedeniyle bir adım geri çekilmiştir ama koşulların olgunlaşmasını beklemektedir.

Fonlarda biriken paralar işçi ve emekçilerin zor zamanlarında kullanması için oluşan tasarrufudur. Ne var ki emekçilerin ücretlerinden ve maaşlarından yapılan kesintilerin tamamı şimdi yandaş tekellere aktarılacaktır. Bunlar emekçilerin ödenmemiş emeğine el koymak üzere devlet icazetini almıştır. Yapılan açıklama böyle anlaşılabilir.

BES fonu emekçiler zorunlu tutularak oluşturulmuştur. Onlardan emeklilik ve hayat sigortası kapsamında alınan ödentiler sermaye grupları için biriktirilmiştir.

Halkın yarattığı kaynaklara el konulması açık bir soygundur ve kabul edilemez.

Bu paranın tüm emekçiler için güvenceli bir hayat, insanca bir yaşam ve iş koşullarını oluşturmak için harcanması gerekirken şirket kalkındırmak için kullanılması bir suçtur. Bu suçu işleyenlere karşı mücadelemiz devam edecektir. Halkın malı ve parası halkındır, nasıl tasarruf edileceğine ancak o karar verecektir.

EMEK PARTİSİ

Genel Merkezi

TEILEN