Eşitsizliğe ve ırkçılığa karşı mücadele eden ABD halkının yanındayız

ABD’de siyah bir emekçinin ayrımcılığa maruz kalması, sokakta saldırıya uğraması ve  polis tarafından öldürülmesi nadir görülen vakalardan değildir. ‘Olağan suçlu’ kategorisindeki yerleri hiç değişmeyen siyahlar hem ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmekte, en kötü işlerde çalışmakta hem de yolunda gitmeyen her şey için günah keçisi ilan edilmektedir. 19. yüzyılda yasal olarak kaldırılan ırkçılık, siyahlar ve göçmenler için hala toplumsal hayatın can acıtıcı bir parçasıdır. ABD egemen sınıfları emekçileri ırklarına, dinlerine, milletlerine göre ayırmakta, bölmekte birbirlerine düşmanlaştırarak yönetmektedir.  

‘Fırsatlar ülkesi’ ABD’deki derin eşitsizlik Covid-19 pandemisiyle daha fazla açığa çıkmış bulunuyor. Sürü bağışıklığı yönteminin en acımasızca uygulandığı ve bunun sonuçlarının sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin emekçiler aleyhine çökertilmiş olması nedeniyle çok ağır biçimde yaşandığı ülkede salgın halk için bir felaket olmuş ama aynı zamanda tepki ve öfke de patlayacak bir noktaya kadar birikmiştir.  

George Floyd’un bir polis tarafından öldürülmesi bu koşullarda gerçekleşti ve ‘nefes alamıyorum’ diyen ABD halkı ırkçılığa, eşitsizliğe, işsizlik ve yoksulluğa karşı sokağa çıktı. ABD Halkının öfkesi ve sokağa çıkması başka ülkelere de yayılıyor. Britanya, Almanya, Fransa’da da emekçiler sokaklarda. 

2011 yılında birbiri peşi sıra gerçekleşen halk eylemlerinin ikinci dalgası 2019 yılının sonbaharında başlamış, pandemi ile birlikte geriye çekilmişti. ABD emekçilerinin hareketi eş zamanlı olarak başka ülkelerdeki emekçileri de etkiliyor, onlara cesaret veriyor. 

Dünya emekçileri susmuyor. Kapitalist sömürüye, polis baskısına, diktatörlüklere, eşitsizliğe karşı her yoldan direniyor. Dünya meydanlarını ısıtıyor, şalterleri indiriyor. 

Zulme karşı ayağa kalkan halkların yanındayız.

Bu öfke emperyalist-kapitalist sistemedir. Biz de dünyadaki emekçi kardeşlerimizle dayanışma içinde bu hareketi selamlıyoruz. Halkların kardeşliği, işçi sınıfının birlik ve mücadelesinin ırkçılık ve faşizmi yeryüzünden sileceği ve kapitalizmin alaşağı edeceğini biliyoruz.

Dayanışma duygularıyla ABD halkının ırkçılığa ve eşitsizliğe karşı verdiği mücadeleyi selamlıyoruz. 

ŞÜKRAN DOĞAN

Genel Başkan Yardımcısı

TEILEN