Farklı Dil ve Kültürlerin Eşitçe Yaşayacağı Demokratik Bir Ülke İçin Mücadeleye

Dünya Anadil Günü Kutlu Olsun!

Bu 21 Şubat Dünya Anadil Günü’nü yine Türkiye’de de diller üzerindeki baskı ve yasakların devam ettiği koşullarda karşılıyoruz. Dünya Anadil Günü, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kültürel çeşitliliğin ve çok dilliliğin korunması amacıyla kutlanırken BM üyesi Türkiye’de Türkçe dışındaki dillerin eğitim ve kültür dili olarak kullanılması önündeki engeller devam etmektedir. Bu yasakçı politikalar nedeniyle birçok dil yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır. BM verilerine göre dünyada her iki haftada bir dil, içinde geliştiği entelektüel ve kültürel ortamla birlikte yok oluyor.

Her alanda ‘tekçiliği’ dayatan tek adam iktidarı dil alanında da bu ‘tekçi’ politikalarını uyguluyor. Cezaevlerinden gönderilen Kürtçe mektupların çok büyük kısmı iade ediliyor, cezaevlerine Kürtçe mektuplar alınmıyor, Kürtçe yayın organlarına, Kürtçe kitaplara ulaşımda ciddi ihlaller yaşanıyor. Mecliste yapılan Kürtçe konuşmalar meclis tutanaklarına hala “Hatip; bilinmeyen bir dilde bir şeyler söyledi” diye zapta geçiyor… Geçtiğimiz yılın ekim ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda sahnelenecek “Bêrû” oyunu “Tiyatro oyunu kamu güvenliğini bozabilir” denilerek Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Tüm bu yaşananları çoğaltmak mümkün ancak bir çırpıda sayılabilecek bu örnekler bile bu iktidarın, Kürtçeye yaklaşımı bir kez daha apaçık ortaya sermekle birlikte aynı zamanda Kürt sorununun demokratik çözümüne olan mesafesini de göstermektedir.

Demokrasiden, reformdan, yeni anayasadan bahseden faşist bir rejim inşasına yönelmiş bulunan tek adam iktidarı, Kürtlerin yaşadığı şehirlerde ki belediyelere kayyum atama konusundaki fikirlerini canhıraş savunuyor. HDP belediyelerine atanan kayyumların ilk işi de Kürtçe eğitim veren, Kürt dili üzerine çalışmalar yapan okulları, kurumları kapatmak, Kürtçe tabelaları kaldırmak oluyor. 

Ülkeyi açık bir diktatörlüğe götüren ve “tek dil, tek millet, tek din, tek kültür” dayatmasında ısrar eden bu gerici tek adam iktidarına karşı; Dünya Anadil Günü’nde, Kürt halkının en önemli taleplerinden biri olan anadilinde eğitimin önündeki engel ve yasakların kaldırılması, farklı dil ve kültürlerin bir arada eşitçe yaşayacağı demokratik bir ülkenin kurulması için, mücadeleden başka bir yol yoktur.

Tüm saldırılara rağmen, Emek Partisi Bölge Örgütü olarak, halkların anadil gününü kutluyoruz. Her milliyetten demokrasi güçlerini dillere ve halklara özgürlük mücadelesinde birleşmeye çağırıyoruz.

EMEK PARTİSİ

BÖLGE ÖRGÜTÜ

TEILEN