Gözdağı sökmez, işçiler serbest bırakılsın, koşullar düzeltilsin

Ücretlerin zamanında ödenmesi, yataklardaki tahta kurularının temizlenmesi, yemeklerin düzelmesi, iş cinayetleri önlensin gibi taleplerle iş bırakma eylemi yapan 3. Havaalanı işçileri bu haklı eylemlerinden dolayı cezalandırıldı. Gözaltına alınan 400’den fazla işçinin dördü sendikacı, 24’ü hakkında “sudan gerekçelerle” tutuklama kararı verilmesi son zamanlarda sıkça yaşanan hukuk garabetleri silsilesinde yerini almıştır.

OHAL’in işçi grevlerini önlemek için uygulamaya konulduğunu açıkça itiraf eden siyasi erk, kalıcılaştırılmış bir OHAL baskısını devam ettiriyor. Zaten sendikalaşmaları zorlaştırılmış, istedikleri değil yönlendirildikleri sendikalara üye olmak zorunda bırakılan, grev yapmaları bir “milli güvenlik sorunu” olarak görülen ve toplu sözleşme süreçleri bizzat iktidar tarafından yönetilmeye çalışılan işçi sınıfının hak talebiyle yaptıkları eylemler de boğulmaya çalışılıyor.

Havaalanı işçilerinin gözaltına alınması, gözaltındayken işkenceye maruz kalmaları ve nihayet 24’ünün tutuklanması, onların kötü çalışma koşullarını reddetme cesaretini göstermelerine yönelik bir cezalandırmadır. Ancak işçiler sadece bireysel olarak cezalandırılmamıştır. 24 işçinin tutuklanması aynı zamanda bütün işçiler ve emekçiler için
gözdağıdır. “Eyleme çıkarsanız, itiraz ederseniz, kendi aranızda örgütlenirseniz başınıza gelecek olan budur” denmektedir.

Hızla içine yuvarlandığımız kriz ortamında arka arkaya birçok işletme kapısını kapatır, binlercesi kapatma noktasına gelirken krizin yükünü taşımak için işçilerden fedakarlık isteyen iktidarın, en küçük bir hak aramayı cezalandırma eğiliminde olduğunun göstergesidir bu. Eylemdeki işçiler “neden milletvekilleriyle görüştünüz”, “neden WhatsApp grubu kurdunuz”, “sizi kim kışkırttı” gibi sorulara muhatap kalmışlardır. Kamuoyu da “işçilerin bir takım karanlık güçler tarafından kışkırtıldığı” söylenerek şekillendirilmeye çalışılmıştır.

Oysa işçileri kışkırtan inşaat şirketlerinin havaalanında yarattığı insanlık dışı çalışma koşulları ve buna göz yuman iktidardır. Bu bakımdan kışkırtıcı etkeni, dış güçlerde, karanlık odaklarda aramaya, muhalefet partilerini işaret ederek hedef saptırmaya gerek yoktur.

3. havaalanı işçilerinin maruz kaldığı şiddet aslında bütün işçi sınıfına, hak ve adalet arayışındaki bütün emekçilere yöneliktir. Muhtemel direniş, grev ve eylemlerin önünü almayı amaçlamaktadır.

İşçilerin yanındayız ve onların haklı mücadelesini destekliyoruz. Tutuklanan işçiler derhal serbest bırakılmalı, işkence iddialarıyla ilgili soruşturmalar başlatılmalı, sorumlular cezalandırılmalıdır. Havaalanındaki çalışma koşulları derhal düzeltilerek insana yakışır hale getirilmelidir. Bu gözdağı sökmeyecektir.

Levent Tüzel
Genel Başkan Yardımcısı

TEILEN