Günler yeni 15-16 Haziranlara gebedir!

Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihinde bir “Mihenk taşı” olan 15- 16 Haziran Büyük İşçi Direnişi, üzerinden yarım asır geçmiş olmasına rağmen bu özelliğini koruyor ve bugünün işçi mücadelelerine ışık tutmaya devam ediyor.

Bundan 49 yıl önce işçilerin sendikal örgütlenme hakkına saldıran sermaye ve gerici politik iktidar, bugün “tek adam, tek parti rejimi” biçimine bürünmüş olarak; kıdem tazminatı başta olmak üzere işçi ve emekçilerin kazanılmış haklarına aynı pervasızlıkla saldırmaktadır.

Ekonomik krizin yükleri; işsizlik, düşük ücret, zorunlu ücretsiz izin, kuralsız çalıştırma, temel tüketim maddelerine yapılan fahiş zamlar vb. yollarla işçi ve emekçilere fatura edilmeye çalışılırken, “Yeni Ekonomi Programı” adı altında kıdem tazminatının fona devredilerek hiç edilmesine, BES’in zorunlu hale getirilmesine, vergiyi tabana yaymak bahanesiyle işçi ve emekçiler üzerindeki vergi yükünün daha da ağırlaştırılmasına adeta ferman çıkartılmaktadır.

Bugüne kadar oluşturulan fonların akıbeti ortadadır. Son örnek İşsizlik Fonu’dur. İşsiz kalan işçinin fondan faydalanması neredeyse “sırat köprüsünden geçmek” şartına bağlanırken, kapı patronlara sonuna kadar açılmıştır. Öyle ki, kriz gerekçesiyle patron işçiyi vahşi koşullarda, ölümüne çalışmaya zorlarken, işçinin ücretini devletin İşsizlik Fonu’ndan çektiği kıyakla ödemektedir. Öyleyse, sermayeye yeni rant kapıları açacak olan zorunlu BES ve Kıdem Tazminatı Fonu’na izin verilmemelidir.

Yarım asır önce etnik köken, inanç, cins ve konfederasyon ayrımı gözetmeden birleşen işçi ve emekçiler direnerek sermayenin ve iktidarının temsilcisi olan dönemin muktedirlerine geri adım attırdılar. Birlik ve mücadele… 15-16 Haziran’ın bugüne devrettiği miras özünde budur.

İşçi ve emekçiler sermayenin saldırılarına ve bu saldırılarda koçbaşı rolü üstlenen “tek adam, tek parti iktidarı”na karşı tarihinden aldığı bu dersle birleşmeli, mücadeleyi yükselterek içine sıkıştırılmak istendiği cendereyi parçalamalı, krizin yükünü üstlenmeyi reddetmelidir.

Gelecek günler yeni 15- 16 Haziranlara gebedir. Bundan kuşku duyulamaz.

15-16 Haziranları yaratan işçi sınıfımıza selam olsun!

EMEK PARTİSİ

Genel Merkezi

TEILEN