Halk Sağlığı İçin Ücretsiz Maske, Ücretli İzin!

Korona Virüs salgınının başlamasından bugüne maske dağıtımı hep gündemde kaldı. Tek adam iktidarının maske dağıtamama organizasyonsuzluğu halkın ihtiyaçlarını öncelememesinin en iyi göstergesi oldu. Neler denenmedi ki; fahiş fiyatlarla satılmasına göz yummaktan dağıtım kapasitesi bile öngörülmeden PTT emekçilerine dağıttırmaya, telefon koduyla eczanelerden almaktan SGK’lı olanlara işyerlerinde verilmesine kadar. Aynı sürede ise Türkiye’nin 54 ülkeye diğer tıbbi malzemelerle birlikte maske ihraç ettiği veya yardım olarak gönderdiği övünçle basında yer aldı.

Mayıs ayına geldiğimizde halkın tamamına hala maske ulaşmadı. Gereken organizasyon yapılmayınca para ile satılması şimdi çözüm gibi sunulmaktadır ve olumsuz örneklerle geçen iki ay para ile satışın da zeminini hazırlamıştır. Cerrahi maskenin bir liraya satışına 8 Mayıs’ta İstanbul’da başlanması para ile almanın da emekçiler açısından çok kolay olmadığını göstermektedir. İlk etapta 50’lik paket halinde satışa çıkarılması bile iktidarın bu salgın günlerinde halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıya kör kaldığının göstergesidir. Zaten işsiz olanlar, işsiz kalanlar, kısa çalışma ödeneğiyle veya aylık 1177 lirayla geçinmeye mahkûm edilenler, emekliler, dükkanını kapatmış küçük esnaf ve her gün işe gitmek zorunda bırakılan işçi ve emekçiler için evdeki nüfuslarıyla birlikte düşünüldüğünde bir liralık maskelerin ciddi masraf kapısı olacağı açıktır.

İlk vakadan bugüne devletin tüm vatandaşlara maske ulaştırmada başarılı olamaması ve sonrasında iktidarın “normale dönüş” kararı ile birlikte maskeye kolay ulaşım yolu olarak para ile satışı seçmesi her şeye ekonomik bakmasının sonucudur.  Halka en yakın olan yerel yönetimleri, muhtarlıkları, birinci basamak sağlık kurumlarını vb. yerel olanakları devre dışı bırakma, her şeyi kendi elinde toplama anlayışı ile hareket eden iktidarın bu uygulaması da halka ekonomik yük olarak dönmüştür.

İktidar, dolar başta olmak üzere kur yükselişini dış güçlere bağlayarak, politikalarını eleştiren muhalefeti milli olmamakla, darbecilikle suçlayarak ekonomide kötü gidişin ve yarattığı sorunların üzerini örtemeyecektir. Bugün yaşanılan sorunların sorumluluğu tek adam yönetimindedir. Ekonomide yaşanan daralmanın ve salgın sürecinin yarattığı sorunlarla birlikte işçi ve emekçinin insanca yaşama, insanca çalışma ve sağlığının korunması talepleri aciliyetini ve güncelliğini korumaktadır.

Başından beri işçi ve emekçilerin talebi zorunlu olmayan işlerin durdurularak ücretli izin verilmesi, ihtiyacı olan herkese ücretsiz hijyen malzemesi ve maske dağıtılmasıdır. İşten atmaların, ücretsizizinlerin yasaklanması, insanca yaşayacakları ücret gibi acil taleplerdir.

Krizin ve salgının yükünü işçi ve emekçilere yıkmaya çalışan AKP iktidarının halkın sağlığının önüne sermayenin çıkarlarını koymasına karşın, işçi ve emekçiler sağlıkları ve gelecekleri için bu taleplerinden vazgeçmemiştir. Partimiz de işçi ve emekçilerin taleplerinin takipçisi olmaya devam edecektir.

ŞÜKRAN DOĞAN

Genel Başkan Yardımcısı

TEILEN