Halkların Mücadelesi Her Koşulda Sürecek, Ortadoğu’da Barış Kazanacak

Newroz Ortadoğu halklarının esaretten ve tiranlardan kurtuluşunun öyküsüdür. Çok eski çağlarda zalim hükümdar Dehak’ı dize getiren Kawa’da cisimleşmiş özgürlük günümüzde de bütün ezilen halkların ve emekçilerin talebidir. Newroz yeni bir dünya özleminin dile geldiği, mücadele ateşinin yandığı gündür.

Bu yıl Newroz’u hem ülkemizde hem de bölgede yine oldukça ağır koşullarda karşılıyoruz.

Ortadoğu’nun enerji kaynaklarını paylaşmak için Suriye’de milyonlarca insanın ölümüne ve bir o kadarının göçmesine sebep olan savaşı tetikleyen bölge gericilikleri ve emperyalist devletler gerilimi Kıbrıs sahanlığından Libya’ya kadar taşıdılar. Erdoğan iktidarı bu gerilimin kışkırtıldığı her platformun asli üyesidir. İçeride yayılmacı savaş politikalarını vatanın milletin bekası tehlikede diyerek dayatmaya çalışırken dışarıda da halk düşmanı çetelerle dava arkadaşlığı yapmayı tercih etmişlerdir.

Bu savaşın şimdiki bilançosu arasında AB ile yapılan pazarlığın kurbanı olarak sınıra yığılmış mülteciler ile Rusya ve ABD ile pazarlık yaparak sürdürülen harekatta ölen gençler ve milyonlarca dolara mal olan silah ticareti vardır.

Newroz bu nedenle Kürt, Türk, Arap, Sünni, Alevi, Hıristiyan bütün bölge halklarının emperyalizme ve dayatılan savaş ve yıkım politikalarına karşı çıkacağımız söyleyeceğimiz bir gündür.

Çünkü ezilen halkların çıkarı ortaktır. Yıllar süren savaşlardan yorulmuş, sürekli koz olarak kullanılmaktan yıpranmış, birbiriyle düşmanlaştırılmaktan hırpalanmış halkların birbirlerinden başka dostu yoktur.

Saray iktidarı da halklar arasındaki kardeşliğin ve barışın mimarı olmayı değil savaş siyasetini tercih etmiştir. Ülkedeki Kürt sorununun barışçıl ve eşit haklar temelinde çözümü yerine de baskı siyaseti baskın hale gelmiştir. Çok sayıda Kürt siyasetçi tutuklanmış, belediyelere kayyum atanmış ve mevcut Anayasal haklar bile Kürtler için askıya alınmıştır. Bu politikalar ve bunları hayata geçirirken kışkırtılan şovenizm nedeniyle halkların birlikte yaşama duygusu tahrip edilmektedir.

Bugün bir kısmı yerinden yurdundan edilmiş, bir kısmı vekaleten yürütülen savaşlarda kanun hukuk tanımaz çetelerin hedefinde, bir kısmı tebası oldukları devletlerin ağır baskısı altında yaşamak zorunda kalan Ortadoğu halklarının bu cendereden kurtuluşunun yolu dayanışmadan ve demokrasi için mücadeleden geçmektedir.

Bu yıl Koronavirüs salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında sokaklarda, alanlarda kutlayamadığımız Newroz’u pencerelerimizden, balkonlarımızdan, kapı önünden alkışlarımızla, zılgıtlarımız, şarkılarımız ve türkülerimizle kutluyoruz. Kawa’nın ateşini kalpten kalbe, komşudan komşuya yoldaştan yoldaşa iletiyoruz.

Dünyanın virüslerden ve halkları ve emekçileri sömüren asalaklardan temizlenmesi için süren mücadele her koşulda sürecek; Ortadoğu halkları da bu mücadeleyi eninde sonunda kazanacak ve o yeni güne kavuşacaktır. Özgürlük, barış ve demokrasi mücadelesinde:

Halkımızın Newroz’u kutlu olsun.

Newroz Piroz Be!

SELMA GÜRKAN

Genel Başkan

TEILEN