Hükümet Suriye’de Girdiği Tehlikeli Yoldan Vazgeçmeli

Genel Başkanımız Selma Gürkan, bölgede askeri bir harekatın ne bölge halklarının barışına ne de Türkiye işçi ve emekçilerine bir yararı olmayacağını belirterek operasyonların ülkede çözülmesi gereken Kürt sorununun daha fazla derinleşmesine yol açacağını söyledi.

Gürkan, şöyle devam etti: Suriye’de olan bölgede emperyalist mihrakların güç ve paylaşım kavgalarının sonuçlarıdır. Türkiye’nin böyle bir paylaşım kavgasının ortağı olmasını doğru bulmuyoruz. Suriye’de Rusya ve rejimin Kürt oluşumunun zayıflatılması beklentisini karşılayacak bir ortamı sağlama görevini Türkiye’ye havale etmiş görünüyor. ABD ise bu operasyona yol vermektedir. Siyasi iktidar bir taraftan bölgede sürdürdüğü emperyal hayalleri için zemin bulmanın gayretiyle adım atmakta, diğer yandan da içerde yaşanan ekonomik krizin ve siyasi sorunlarının ‘milli birlik’ yanılsamasıyla üzerini örtmeyi hedeflemektedir. Bu askeri operasyon, bölgede çatışmalı ortamı derinleştireceği gibi Türkiye işçi ve emekçilerinin, halklarının da geleceğini tehdit edecektir. IŞİD gericiliğine karşı kazanılan mevzileri zayıflatacaktır. Bölgede tarafı olunacak bu çatışma, milli mesele olarak kabul edilerek desteklenecek bir mesele değildir. Hükümeti girdiği bu tehlikeli yoldan dönmeye çağırıyoruz.

Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerinin, halklarının bölgede barış, içeride demokrasi talebinin bir gereği olarak, geleceğini tehdit eden bu operasyona karşı tutum almaya çağırıyoruz.

TEILEN