İran Yedi Tepe Tarım-Sanayi İşçilerinin Grevini Selamlıyoruz

İran’da Yedi Tepe (Haft Tapeh) tarımsal sanayi şirketi işçileri 55 gündür grevde. İran basınındaki sansür uygulamaları nedeniyle işçi mücadeleleri iç basında ilgi görmüyor, dış destekten de yoksun kalıyor.

Yedi Tepe işçileri esas olarak sendikal örgütlenme hakkını geri kazanmak için greve çıktılar. Bu işçiler sendikalarını aslında 45 yıl önce kurmuşlardı. Fakat İslam Cumhuriyetinin kurulmasından sonra tüm sendikal faaliyetler yasaklandı, öncü işçiler ve sendika liderleri tutuklandı, sendikal ve siyasal faaliyetten men edildi. İşçiler sendikalarını 13 yıl önce yeniden kurmaya kalktıklarında da sendika yine yasa dışı ilan edildi. Fakat işçiler her koşulda özelleştirmelere, hakların kısıtlanmasına karşı, sendikal haklar ve özgürlükler için mücadelelerine hiç ara vermediler. Bu mücadeleler son iki yılda yükseldi.

Bugün grevin esas talepleri, işletmedeki özelleştirme girişimlerinden vazgeçilmesi, işten atılan işçilerin geri alınması, işçi örgütlenmesini engellemeye yönelik polis baskısına son verilmesi, öncü işçilerin tutukluluklarının ve hapis cezalarının kaldırılması, işçilerin gecikmiş ücret ve diğer haklarının verilmesi ve üretim sürecinin işçi denetimi altında olmasıdır.

İran’daki, Yedi Tepe işçilerinin haklı mücadelesini ve 55 gündür kararlılıkla sürdürdükleri grevi destekliyor, dayanışma içinde olduğumuzu bildiriyoruz.  Türkiye’dekiler başta olmak üzere tüm sendikaları, işçileri ve demokrasi güçlerini de İran işçilerinin, Yedi Tepe grevcilerinin mücadelesini desteklemeye çağırıyoruz.

Yedi Tepe işçileri kazanacak.

İran İşçi sınıfı kazanacak.

EMEK PARTİSİ

Genel Merkezi

TEILEN