İş Cinayetleri ve Açlık İşçi Sınıfının Kaderi Değildir

Bu sömürü ve baskı düzenine karşı sınıf kardeşliğini ve birlikte mücadeleyi büyütelim!

Şırnak’ın ‘ölüm kuyuları’nda bir iş cinayeti daha yaşandı. Şırnak merkeze bağlı Üçkiraz (Nêvava) köyü kırsalında kaçak bir kömür ocağında meydana gelen göçük sonrasında Hasan İnal adlı işçi yaşamını yitirdi.

Şırnaklı maden işçileri tıpkı mevsimlik tarım işçileri gibi ancak bir iş cinayetinde yaşamını yitirdiklerinde hatırlanıyor. Aileleri ile birlikte aç kalmamak için en ağır koşullarda ve güvencesiz koşullarda adına ‘ölüm kuyuları’ denilen madenlerde çalışmaya razı olan işçilerin sorunlarını çözmesi gereken Enerji Bakanlığı ve Valilik ne zaman bir iş cinayeti olsa, bu madenlerin kaçak olduğunu söyleyerek sorumluluğu üzerlerinden atıyor. Oysa Şırnak’ta herkes bu kaçak madenlerde çıkarılan kömürlerin maden tekellerine ‘fiş parası’ ödenerek piyasaya sürüldüğünü biliyor. Yani Şırnak’taki bütün ölüm kuyuları aslında maden tekellerinin birer taşeronu gibi çalışıyor ve devlet yetkilileri işçilerin canı ve alınteri üzerinden dönen bu sömürü çarkına seyirci kalıyor.

Sadece Şırnak’ta değil bölgenin bütün kentlerinde ağır çalışma koşulları ve güvencesizlik bir kader olarak dayatılıyor. Çünkü buradaki kölece çalışma koşullarına, devletin her türlü örgütlülüğü ve hak eylemini yasaklayan baskı politikaları eşlik ediyor.

Ancak bir yandan ağır ve güvencesiz koşullarda ölümüne çalışmaya ve öte yandan açlık sınırında bir asgari ücrete mahkum edilmek istenen işçi sınıfı çaresiz değildir. Çare, Şırnak’tan Zonguldak’a, İstanbul’dan Batman’a Kürt, Türk her milliyetten işçi sınıfının bu sömürü ve baskı düzenine karşı insanca yaşam koşullarında ve barış içinde yaşayacağı bir düzen için birlikte mücadele etmesidir.

Emek Partisi Bölge Örgütü olarak, bütün emek örgütlerini ve her milliyetten işçi sınıfını iş cinayetlerine karşı sesini yükseltmeye; işçi sınıfına ölüm ve açlığı dayatan bu sömürü düzenine karşı birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

EMEK PARTİSİ BÖLGE ÖRGÜTÜ

RÊXISTINA HERÊMÊ YA PARTIYA KEDÊ

TEILEN