İstismarda yaş ayrımı ve ceza indirimi kaldırılmalıdır

Hükümet, Meclis gündemine getirdiği düzenlemeyle çocuk istismarını bile sömürmektedir.

Çocuk istismarına ilişkin tüm kamuoyu öncelikle suçu önleyecek önlemler alınmasını beklerken, hükümet yaptığı düzenlemeyle istismara maruz kalan çocuklar arasında yaş ayrımı yaparak, hadım uygulamasını devreye sokarak, basını susturarak sorunu daha da derinleştirecek uygulamaları gündeme getirdi.

 

1.5 aydır partimizin yürüttüğü “Çocuk İstismarını Aklatmayacağız, Etkili Önlemler Talep Ediyoruz”kampanyasında halkın en temel talebi; istismarı aklayan her türlü uygulama ve söyleme son verilmesi, çocukların güvenle yaşayabileceği sağlık, eğitim, sosyal hizmet alanlarının etkili düzenlenmesi ve çocukların geleceğini garanti altına alan devlet politikalarının hayata geçirilmesidir.

 

Görüyoruz ki halkın beklentilerinin ve çocukların hükümet nezdinde bir değeri yok!

2017 Kasım’ında bir gecede Meclis’e getirdikleri, halkın ciddi tepkisi nedeniyle yasalaştıramadıkları “çocuk istismarını rıza ile aklama, evlilikle meşrulaştırma” girişimi, bugün hükümet tarafından “çocuk istismarında etkili önlemler getirdik” söylemiyle karşımıza çıkarılıyor. “12 yaşın altındaki çocukların istismarında daha fazla ceza getiriyoruz”propagandasıyla meşrulaştırmaya çalıştıkları yasal düzenleme, yasalara göre 18 yaşın altındaki herkesin çocuk olduğu gerçeğini göz ardı ediyor; çocuk istismarında 12 yaşı fiilen “rıza” yaşı haline getiriyor. 15 yaşını tamamlamış çocukların istismarını suç saymak için silah kullanma şartı getirerek çocuk istismarını aklıyor. Ceza indirimi uygulamasında zaman aşımını kaldırmıyor.

 

Bu düzenleme, yetişkinlerin çocuklara cinsel istismarı ile failin de çocuk olduğu durumlar arasında bir ayrım getirmiyor, aksine failin de çocuk olduğu durumlarda çocuklara çok ciddi mağduriyet yaşatacak cezalar öngörüyor.

 

Bu düzenleme, çocuk istismarında çözümü hadımda aramakta ısrar ediyor, sorunu bireyselleştiriyor, gerçek çözümün ve devletin sorumluluğunun üstünü örtüyor.

 

Bir kez daha söyleyelim; çocuk istismarının çözümünü hadıma havale etmek, istismarda 12 yaş sınırı getirmek, istismarı silah kullanıp kullanmamaya bağlamak, basını susturmak istismarcılar karşısında çocukların ellerini, kollarını, ağızlarını bir kez de devlet eliyle bağlamak demektir.

 

“Millet iradesi” lafına sırtını dayayıp kendi çıkarlarını halkın iradesi olarak göstermeyi çok seven hükümete, kampanyamız süresince topladığımız binlerce imzanın sahibi olan halk adına talepleri tekrar ediyoruz:

Çocuk istismarını meşrulaştıran her türlü açıklama, söylem ve uygulama derhal sonlandırılmalıdır.

 

Çocuk istismarının önlenmesi esas alınmalıdır. Çocukların sağlıklı yaşamaları ve gelişmeleri için gerekli tüm koşullar sağlanmalıdır.

 

İstismar durumunda ise çocukların korunması ve iyileşmesi için gerekli tüm hizmetlerin sağlandığı bir Çocuk Koruma Sistemi oluşturulmalıdır.

 

18 yaşın altındaki her birey çocuktur; istismarda yaş ayrımı ve ceza indirimi kaldırılmalıdır.

İktidarın çocukları çocuk olmaktan çıkaran, kadınları eşit olmaktan uzaklaştıran her türden uygulamasına karşı taleplerimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

Şükran Doğan

Genel Başkan Yardımcısı

TEILEN