Kadınların mücadele ve dayanışma günü 8 Mart kutlu olsun!

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü.

Dünyanın dört bir yanında, en kalabalık şehirlerinden en ücra köşelerine dek seslerini yükselten, hakları için, eşitlik için, insanca bir yaşam için mücadele eden, dayanışmanın ve birlik olmanın gücünü büyüten tüm kadınlara selam olsun!

Dünyanın her yerinde kadınların yaşamları, politik, ekonomik ve sosyal hakları aynı sömürü çarkının, kapitalizmin derinleştirdiği eşitsiz koşulların cenderesinde. Güvencesiz, kuralsız hale getirilen çalışma koşullarına en çok kadınlar mahkûm ediliyor. Kadınlara örgütsüzlük ve geleceksizlik, ucuz işçilik, kölelik dayatılıyor.

Kapitalistler arası kâr, çıkar ve egemenlik yarışının yarattığı çatışma ve savaşlar milyonlarla ifade edilen ölüm, yıkım, açlık ve göçmenliğe yol açıyor. Savaşlar; kadınları ve çocukları şiddete, istismara, tecavüze, vahşi sömürüye karşı daha da korumasız kılıyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de zenginlerle yoksullar arasındaki uçurum giderek büyüdü. Yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan milyonlar arttı. Ekonomik kriz ile biŕlikte yaşanan uçurum ve yoksulluk daha da derinleşti. Yoksullaşmadan, ağır çalışma ve yaşam koşullarından, hak gasplarından, şiddetten, ayrımcılıktan en fazla etkilenen kadınlar, krizin etkilerini de en ağır biçimde yaşıyor.

Partimiz dün kamuoyu ile paylaştığı, krizin işçi ve emekçi kadınlar üzerindeki yakıcı etkilerini yansıtan rapor, kadınların bedenleri ve emekleri sermayenin sonsuz sömürü kaynaklarına dönüştürülürken kadınlara yönelik her türlü şiddetin, kapitalist düzenin devamı uğruna meşrulaştırıldığını ortaya koyuyor. Kadınları güvencesiz ve niteliksiz işlere mahkûm eden, bakım yüklerini arttıran, şiddeti derinleştiren, kadınları çaresizleştiren sömürü koşulları krizle birlikte daha da keskin bir hal alıyor. 

Erdoğan ve iktidarı ise, yürütücüsü ve kollayıcısı oldukları sermaye düzeninin yarattığı krizin faturasını işçi ve emekçilere çıkarmaktan başka hiçbir anlamı olmayan fedakârlık çağrıları yapıyor. Krizin sonuçlarını katlanılır kılmaları için en çok kadınların çabasına sesleniyor. Bu yüzden “Kadın ailenin lokomotifidir” propagandası yapılıyor, 8 Mart yaklaştıkça süslü laflar ediliyor.

Fakat yaratmadığı krizin çilesini reddetmek, “Bu kriz bizim değil, yükünü çekmeyeceğiz” demek, kadınların en meşru hakkıdır! İnsanca çalışmayı ve yaşamayı talep etmek, sömürüsüz bir dünyada eşit ve özgür yaşamak için mücadele etmek de en meşru hakkıdır.

109 yıl önce bu hedeflerle insanlığın yeni bir çağının başlangıcını, eşit ve sömürüsüz bir toplumu müjdeleyen sosyalist enternasyonalin kadınlar konferansının tüm dünya kadınlarına armağan ettiği 8 Mart, bu meşru hakkın kullanıldığı bir mücadele ve dayanışma günüdür.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de kadınlar, kadınlara reva görülen koşullara karşı,aynı gayelerle, onları ortaklaştıran yoksulluk, işsizlik, kriz, eşitsizlik ve şiddete karşı taleplerini haykıracak. Kapitalist sömürü düzenine karşı emekçi sınıflarla birliklerini güçlendirmeye, cesaretlerini, umutlarını ve mücadelelerini büyütmeye devam edecek.

Bugün 8 Mart, önümüz seçimler...

KRİZE, EŞİTSİZLİĞE VE ŞİDDETE KARŞI GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZ! 

SELMA GÜRKAN

Genel Başkan

TEILEN