Krize, şiddete ve eşitsizliğe karşı gücümüz birliğimiz!


Emek Partisi 8 Mart’a kadar her yerde işçi, emekçi kadın buluşmaları gerçekleştirecek: Krize, şiddete ve eşitsizliğe karşı gücümüz birliğimiz!

Bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü ekonomik krizin sarsıcı etkilerinin kendini iyiden iyiye hissettirdiği koşullarda karşılıyoruz.

Yoksullaşmadan, ağır çalışma ve yaşam koşullarından, şiddetten, ayrımcılıktan, hak gasplarından en çok etkilenen kadınlar, krizin etkilerini de en ağır biçimde yaşıyorlar. Kapitalizmin yarattığı krizinin tüm yükünü yoksul emekçi ailelerine yükleyerek krizi yönetmeye çalışan iktidar, “Kadın ailenin lokomotifidir” diyerek bu yükü en önde kimin göğüslemesini istediğini de itiraf etmiş oluyor.  Kadınların fıtrat gereği erkeklerle eşit yaşayamayacağı zihniyeti, krizin kader gibi gösterilmesiyle birleşerek kadınlara çaresizlik duygusunu dayatıyor. Yaratılan siyasi kutuplaştırma, aynı sorunları yaşayan kadınların yan yana gelmesine engel olurken onları birbirine karşı güvensizliğe, yalnızlığa itiyor, değiştirip dönüştürme güçlerini zayıflatıyor.

Oysa kadınların yaşadıkları ortak sorunlar etrafında yan yana gelip dayanışma sergilediğinde ve ortak talepleri için mücadele ettiğinde açığa çıkan gücü hem tarih hem de bugünün mücadeleleri gösteriyor.  Bu yüzden bu yıl 8 Mart’a kadar Emek Partisi olarak krizin kadın işçi ve emekçilerin hem çalışma yaşamında hem de ev yaşamında yarattığı sorunları açığa çıkarmak, kadınların ortaklaştığı talep ve beklentileri somut bir biçimde ortaya koymak ve siyasi kutuplaşmanın yarattığı yapay bölünmenin görünmez kıldığı kader ortaklığını görünür kılmak için ülkenin her yerinde işçi, emekçi kadın buluşmaları gerçekleştireceğiz.

Her sektörden işçi kadınlar, kamu hizmetlerinde çalışan kadınlar,  ev eksenli çalışan kadınlar, ev işçisi/gündelikçi kadınlar, yevmiyeciler, ücretli avukat, mimar ve mühendis kadınlar, mevsimlik ve sezonluk çalışan işçiler, tarım işçileriyle yapacağımız buluşmalarda krizin kadınlar üzerindeki ekonomik, sosyal, psikolojik etkilerini ortaya koymayı, krizin gündelik hayatta ortaya çıkardığı sorunlarla baş etme yöntemlerini gözlemlemeyi, kriz ile tüm biçimleriyle kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin boyutu arasındaki ilişkileri görünür kılmayı ve krizin aile içindeki ilişkileri nasıl etkilediğini saptamayı hedefliyoruz.

Yaygın olarak hedeflediğimiz çok fazla sayıda, farklı iş kollarından, sektörlerden ve statülerden, farklı toplumsal kesimlerden işçi ve emekçi kadınla gerçekleştireceğimiz buluşmalardan çıkan sonuçları 8 Mart’ta yayımlayacağımız bir raporla kamuoyunun bilgisine sunacağız. Bu buluşmaların yalnızca ağır yaşam ve çalışma koşullarına ilişkin tabloyu ortaya koymakla kalmayacağını, kadın işçi ve emekçilerin krize karşı mücadelesinin de dayanaklarından biri olacağını düşünüyoruz.

8 Mart’ta kadınlar krize, işsizliğe, yoksulluğa, şiddete ve eşitsizliğe karşı sözlerini daha güçlü söyleyecekler:

Krize, Şiddete ve Eşitsizliğe Karşı
Gücümüz Birliğimiz!

EMEK PARTİSİ
GENEL MERKEZİ

TEILEN