Metal Grevini Sahiplenmeye Ve Dayanışmaya

Birleşik Metal İş sendikasının almış olduğu karar doğrultusunda 29 Ocak ve 19 Şubat tarihlerinde başlatılacak grevler Türkiye işçi sınıfı, emek hareketi ve demokrasinin işletilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir.

Bu grev, metal işçilerinin Türk Metal sendikasının imzalamış olduğu 3 yıllık kölelik sözleşmesine itirazıdır.

Bu grev, metal işçilerinin, MESS patronlarının kölelik koşullarında çalışma dayatmasına itirazıdır.

Bu grev, metal işçilerinin, hükümetin havayolu, çay ve cam işçilerinde olduğu gibi grev yasaklamalarına itirazıdır.

Bu grev, açlık sınırının bile altında kalan asgari ücrete tüm sınıf ve emekçiler adına bir itirazdır.

Metal işçilerinin grevi, grev erteleme, fabrika kapatma, fabrika taşıma, işsiz bırakılma tehditlerine karşı sınıfın grev hakkını kullanabilmesinin yolunu açacak bir etki taşımaktadır.

Sınıf mücadeleleri tarihi, bu tür direniş ve grevlerde patronların/işverenlerin ve örgütlerinin, işçilerin birliğini bozma, ailelerini arama, işçilerin banka borçlarını şantaj konusu yapma, işten atma, fabrikayı kapatma, taşıma tehditleri gibi her türlü oyunlarına sahne olmuştur. Bu greve karşı da MESS patronları dayanışma içerisinde olacaklarının mesajını vermişlerdir.

Emek Partisi olarak, metal işçisinin grevinin önemini ve karşı karşıya kalacağı saldırıları biliyoruz ve destekle yetinmeyip tüm olanaklarımızla bu grevin güçlendirilmesine çaba göstereceğiz. Sendikalı-sendikasız olduğuna, hangi sendika üyesi olduğuna, hangi işkolunda olduğuna, işçi memur olduğuna bakmaksızın tüm emek ve demokrasi güçlerini bu grevin parçası olmaya, desteklemeye ve dayanışmaya çağırıyoruz.

Şükran Doğan
Genel Başkan Yardımcısı

TEILEN