OHAL’siz ve Barajsız, Adaletli, Şeffaf ve Güvenli Bir Seçim

Cumhuriyet tarihinin en şaibeli seçimlerinden biri olarak tarihe geçen 16 Nisan referandumunda, sandıktan istediği sonucun çıkmasını sağlayan AKP, 2019 seçimleri için adaletsizliği sistemleştiren yasalar çıkardı. Önümüzdeki seçimlerin startı, iktidarın elini kolunu bağlayan yasal düzenlemelere yapılan bu “yol temizliği”nden sonra verildi.

16 Nisan 2017 referandumu iktidar partisinin “Evet”i örgütlerken her türlü imkanı kullandığı, fakat Hayır kampanyasını yürütenlerin önüne sayısız engelin çıkarıldığı koşullarda yapıldı. Seçmen adreslerine aile üyelerinin hiç tanımadığı bireylerin kaydedilmesi, son anda mühürsüz oyların da geçerli olacağının ilanı, sayım sisteminde milyonlarca seçmenin gözü önünde yapılan hileler bu referandumu damgalayan gelişmelerdir. AKP iktidarda olmanın bütün olanaklarını kullanmıştır.

16 Nisan referandumunun gerçek sonucu, ilan edilen sonuç değildir. Tersine bu referandumda çıkan Hayır oyları Evet oylarından daha fazladır, ama sonuç ters yüz edilmiştir. Şimdi oyları hala kritik düzeyde olan AKP önümüzdeki seçimler için referandumdan bir sonuç çıkarmıştır. Seçimler artık açık usulsüzlüklerle değil usulsüzlüklerin yasalaştırılması yoluyla yapılacaktır. Üstelik bu yasalaştırma süreci, açılan revizyon başlıkları ile devam etmektedir.

Bu koşullarda yapılacak seçimler baştan meşruiyet sorunu taşımaktadır. 7 Haziran seçimleri ve 16 Nisan referandumu AKP’nin ve Genel Başkanı Erdoğan’ın iktidarını kaybetmemek için neler yapabileceğini göstermesi bakımından önemlidir. Ama öte yandan halkın da tüm koşullarını zorlayarak neleri başaracağının göstergesi olacaktır. 16 Nisandan sadece iktidar değil halk da seçim sonuçlarını çaldırmamak bakımından bir sonuç çıkarmıştır.

Siyasi partiler ve seçim yasalarının demokratik ölçütlere göre düzenlenmesi halkın en önemli taleplerindendir. Ama her şey den önce OHAL’siz ve barajsız, adaletli, şeffaf ve güvenli bir seçim için mücadelemiz sürecektir. Emekçiler oylarına ve geleceklerine el konulmasına bir daha 16 Nisanların yaşanmasına izin vermeyeceklerdir.

 

Selma Gürkan

Genel Başkan

TEILEN