Paris Katliamını Lanetliyoruz

Ankara Katliamı’ndan kırk gün sonra IŞİD’li saldırganlar Paris’te yeni bir katliam daha gerçekleştirdi. Katliamcılar Ankara ve Paris Katliamları ile Suriye ve Irak’ta kendilerine destek veren güçlerin desteklerini geri çekmesiyle ülke yönetimlerine mesaj vermekte, esas olarak da bu ülkeler başta olmak üzere halkları saldırı hedeflerine koymaktadırlar.

Türkiye ve Batılı emperyalist devletlerin temsilcileri IŞİD terörü hakkında sert demeçler veriyor olsalar da, ektiklerini biçtikleri gerçeği bu demeçlerle değişmemektedir.

Şeriat kurallarına göre bir düzen kurmak amacında olduklarını açıklayan terörist güçleri, kırk yıl önce SSCB’ye karşı oluşturulan Yeşil Kuşak politikaları yaratmıştır. Önce Afganistan ve Pakistan; daha sonra Irak ve Afrika’da desteklenip kullanıldıktan sonra, bu silahlı güçler en son Suriye ve Libya’da emperyalistler ve Ortadoğu’nun emperyalistlerin işbirlikçisi gerici yönetimleri tarafından desteklenmişlerdir.

Suriye’de Esad Rejimi’ni devirmek için ABD ve Avrupalı emperyalist güçler ve Bölge’de Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar, IŞİD ve benzeri örgütleri desteklemiştir. Onlara silah, cephane ve para vermişlerdir. Militanların dünyanın çeşitli ülkelerinden, Suriye ve Irak’a transferini sağlamışlardır.

Canavar kontrolden çıkınca, canavarı yaratan ülke halkları başta olmak üzere, bu saldırılarından mağdur olmaya başlamıştır. Ama, emperyalistlerin yarattığı canavar, emperyalist yöneticilere değil, işçilere ve emekçilere zarar vermektedir. Ankara’da, Paris’te ölen halktan insanlardır.

IŞİD ve benzerlerini yok etmek, Suriye topraklarını havadan bombalamakla mümkün değildir. Emperyalistler bu güçlerden desteğini çekmeli, onlara silah, cephane ve para vermekten vazgeçmelidir. İslamcı terörist örgütlerin faaliyetleri yasaklanmalıdır. Bu gibi örgütlerin üyeleri yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır.

İslamcı terörist örgütler bahane edilerek Müslüman emekçilere baskı ve zulüm uygulanmamalıdır. Yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, göçmen düşmanlığı önlenmelidir.

İŞİD terörü bahane edilerek halka yeni baskı ve yasaklar getirmek bütün emperyalist ve gerici yönetimlerin ilk başvurdukları uygulamalar olmuştur. Terörizmi yok etmek bahanesiyle özgürlüklerin kısıtlanması kabul edilemez. Halkların demokrasi ve özgürlükler mücadelesi ile siyasal gericilikler ve onların hegemonyası geriletilip, kırılabilir.

Partimiz, Paris halkının acısını paylaşmakta ve onlara dayanışma duygularını açıklamaktadır. IŞİD ve benzeri gereci örgütlere karşı bütün ilerici ve devrimci güçleri birlikte mücadeleye çağırmaktadır.

 Selma Gürkan

Genel Başkan

TEILEN