Seferberlik Ruhuyla Kobanê’yi Savunalım!

Işid Saldırılarına Ve Akp’nin İşgal Planına Karşı
Seferberlik Ruhuyla Kobanê’yi Savunalım!

IŞİD çeteleri bütün dünyanın gözü önünde Kobanê’ye saldırıyor. Emperyalist emelleri için Bölge’ye müdahale etmek amacıyla ‘IŞİD’le mücadele stratejisi’ açıklayanlar ikinci bir Şengal katliamı yapma peşinde koşan IŞİD çetelerini seyrediyor. S. Arabistan ve Katar ile birlikte Suriye’ye müdahale politikalarının başını çekerek IŞİD’i yaratan AKP ise, IŞİD’e karşı mücadele etmek bir tarafa IŞİD saldırılarını Rojava devrimini boğmaya yönelik bir işgal planının gerekçesi yapmanın peşinde koşuyor. Bunun da ötesinde var gücüyle Kobanê’ye saldıran IŞİD’e Türkiye’den silahların taşındığı iddialarının hemen ardından IŞİD’in 49 Türk rehineyi bırakması IŞİD ve AKP arasındaki ilişki ve işbirliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.Bu nedenle bugün ağır bir saldırı altındaki Kobanê’yi savunmak sadece IŞİD barbarlığına karşı değil; emperyalizm ve Bölge gericiliğinin işgal planlarına karşı halkların demokratik geleceğini savunmaktır.
AKP’nin S. Arabistan ve Katar ile birlikte kışkırttığı mezhepçi politikalar nedeniyle Suriye ve Irak’ta kendine yaşam alanı yaratan IŞİD, halkların ve inançların demokratik birliğine dayanan Rojava kantonlarını önündeki en önemli engel olarak görmekte ve bu nedenle bugün Musul’da elde ettiği ağır silahlarla Kobanê’ye saldırmaktadır. O yüzden sadece Kürtler için değil, her milliyet ve inançtan Bölge halklarının geleceği için direnen Kobanê’yi sahiplenip dayanışmayı büyütmeleri bütün demokrasi ve her milliyetten halk güçlerinin kendi geleceklerini savunmalarıdır. Ve bugün artık ertelenemez bir görev haline gelmiştir.
Açıktır ki bugün IŞİD barbarlığından kurtuluşun yolu, Bölge’nin kaynaklarını yağmalamak için milliyetler ve mezhepler arasındaki düşmanlıkları kışkırtan emperyalistlerin yeni müdahale planlarından değil; aksine bu güçlerin Bölge’ye müdahale politikalarının son bulmasından ve Bölge halklarının kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesinden geçmektedir.
AKP’nin IŞİD’e karşı mücadele görüntüsü altında gündeme getirdiği “uçuşa yasak” ya da “tampon bölge” oluşturulması planı, insani yardım kılıfı altında Rojava’nın işgal edilmesine yönelik gerici bir planıdır. Bu plan aynı zamanda Rojava devrimini yok ederek AKP’nin “çözüm süreci”nde Kürt halkına kendi çözümünü dayatmasını da amaçlamaktadır. AKP’nin nasıl bir çözüm peşinde olduğu ise, açılan Kürtçe okullara yönelik saldırılarda kendini göstermiştir.
Emek Partisi Kürdistan Örgütü olarak, IŞİD barbarlığına ve işgal planlarına karşı işçi sınıfı ve bütün emek örgütlerini, her milliyet ve inançta halk güçlerini Rojava için seferberlik ruhuyla dayanışma ve mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

EMEK PARTİSİ KÜRDİSTAN ÖRGÜTÜ

TEILEN