Sermayenin Saldırılarına Karşı İş, Ekmek, Özgürlük İçin 1 Mayıs’ta Alanlardayız!

Ekonomik krizin faturasını işçi sınıfına ve emekçilere yıkmak için, daha önce açıklanan YEP (Yeni Ekonomik Programın) ardından Maliye Bakanı Albayrak işçi sınıfının iş güvencesini kaldırmak, kıdem tazminatını zorunlu BES ile entegre ederek gasp etmek üzere pek çok hak gaspını içeren yeni programı kamuoyuna reform olarak açıkladı. Bu açıklama ve program tam bir soygun düzeninin hayata geçirilmesi anlamına gelmektedir.

Ekonomik ve siyasal krizin yarattığı işsizlik, yoksulluk, kazanılmış hakların gaspı, baskılar ve yasaklarla kuşatılan işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşama koşulları daha da ağırlaşacaktır. Esnek çalışma, kuralsız çalışma, işten atmalar, ücretsiz izinler yaygınlaşacaktır. İktidar açıkladığı programla bir kez daha işçi ve emekçilerin karşısında yer alacağını göstermiştir.

1 Mayıs’a bu olumsuz koşullarda giderken, aynı zamanda 1 Mayıs baharın enerjisi, coşkusuyla geliyor. Grev yasaklarını yırtan işçi sınıfımız, sermayenin saldırı paketini püskürtecektir.  Metal direnişinde olduğu gibi, yeri geldiğinde iktidar ve sermaye ile uzlaşmak isteyen sendikal bürokrasiye karşı mücadele etmekten geri durmayacaktır. Soma katillerini serbest bırakan sermaye yargısına ve düzenine asla boyun eğmeyecektir.

Siyasi iktidar ırkçılığı, şovenizmi kışkırtarak savaş ve çatışmacı dış politikada ısrar ederek, ayrıştırma ve kutuplaştırma politikasını sürdürmektedir. Ortaya attığı “Türkiye İttifakı” projesi ile politikalarına suç ortakları bulmaya ve muhalefeti suç ortağı yapmaya çalışmaktadır. Bu projede tek adam rejiminin dayanaklarını ilerletmek için baskı vardır, kazanılmış hakların gaspı vardır. “Türkiye İttifakı” adıyla ifade edilen birlik halka karşı, iktidarın politikalarına karşı mücadele edeceklere, demokrasi ve barış isteyenlere, Kürt sorununun demokratik halkçı çözümünü talep edenlere karşı kurulmaktadır.

Bugünün ihtiyacı sermaye sınıfının çıkarlarına uygun projeler değil, demokrasi ve özgürlük talepleriyle halkın birleşeceği ve siyasette söz sahibi olacağı gerçek bir demokratikleşme mücadelesinin örgütlenmesi ve platformunun ortaya konmasıdır. Halk güçleri, demokrasi güçleri sermayenin her renginden ortaya konan seçeneklere rıza göstermek zorunda değildir. İşçi sınıfı, demokrasi güçleri kendi seçeneğini yaratacak birikime ve potansiyele sahiptir. Yerel seçimlerde iktidarın tek adam rejimi uygulamalarına itiraz eden işçiler, emekçiler ve halk güçleri bugün kendi seçeneğini yaratabilir.

İktidarın ekonomik ve sosyal saldırılarına, hak gasplarına ve siyasi baskılarına karşı işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, üreteci köylüler, vergisini peşin vermek zorunda kalan esnaflar, EYT mağdurları kısaca çalışma ve yaşama koşullarının iyileştirilmesini, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesini isteyen herkes talepleriyle demokrasi ve özgürlüklere sahip çıkarak, mücadele kararlılığıyla 81 ilde, ilçelerde, mahallelerde, işyerlerinde birlik, dayanışma ve mücadele şiarıyla alanlara çıkacak, 1 Mayıs’ı görkemli kutlayacaklardır.

Emperyalist düzenin saldırgan ve savaşçı politikalarının yarattığı milyonlarca mülteci ile sınıf kardeşliği temelinde enternasyonal dayanışmayla 1 Mayıs alanlarında olunacaktır.

Kapitalist, emperyalist barbarlığın yarattığı işsizliğe, yoksulluğa, savaşlara karşı ayağa kalkan dünya işçi sınıfının bir parçası olarak ülkenin her yerinde 1 Mayıs alanlarında olacağız.

İŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI BİRLİK, DAYANIŞMA VE MÜCADELE GÜNÜ

1 MAYIS KUTLU OLSUN 

YAŞASIN 1 MAYIS – BİJÎ YEK GULAN

EMEK PARTİSİ

Genel Merkezi

TEILEN