BASIN BÜLTENLERİ

Savaş, kıtlık, hastalık ve yoksulluk yüzünden dünya üzerinde yer değiştirmek zorunda kalan göçmen sayısı 260 milyonu aştı. Yerinden zorla göç ettirilen mülteci sayısı ise...

Türkiye işçi sınıfının mücadele tarihinde bir “Mihenk taşı” olan 15- 16 Haziran Büyük İşçi Direnişi, üzerinden yarım asır geçmiş olmasına rağmen bu özelliğini koruyor...

Generals in Sudan must immediately transfer power to the Alliance for Freedom and Change. We condemn the  massacre of...