BASIN BÜLTENLERİ

Partimiz 9. Olağan Kongresi Ankara'da toplandı. Kongrede, emperyalist kapitalist sisteme, savaşlara, salgına ve tek adam rejimine karşı mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.

Millet Meclisi’ne oylanmak üzere gönderilen “Elektrik Enerjisi Kanunu ve Bazı Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin içeriği yerli-yabancı tekellere açılan yeni...

Patronlara teşvik, işçilere hak gaspı içeren torba yasa mecliste: Birleşelim, izin vermeyelim! Hükümetin işçi ve emekçilerin kıdem tazminatı ve...