Vergi Paketi Ve 2020 Bütçesi İle Krizin Yükü Halka Fatura Ediliyor. Bu Faturayı Ödemeyeceğiz!

AKP ekonomik krizin ve savaşçı politikaların faturasını, vergi yükünü artırarak halka kesmenin hazırlığı içerisinde. Üstelik bu yükü halka “vergide adalet sağlanacak” yalanıyla pazarlamaya çalışıyor. Lüks konutlarda emlak vergisini artırıyoruz, taşınmaz mallarda değer artışı için rant vergisi getiriyoruz diyerek bir yanıyla zenginlik ve lüks vergilendirilir gibi görünürken, asıl yükü emekçilerde olan dolaylı vergiler ve gelir vergileri arttırılmaktadır. Diğer yandan da şirketlerin ödeyeceği kurumlar vergisi düşürülmekle kalmayıp, sonraki düzenlemeler için Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir. Bu yetkinin sermaye lehine kullanılacağından da hiç şüphe yoktur. Oysa asgari ücretle çalışan işçiler dahil olmak üzere, ücretli çalışan işçiler, memurlar altıncı, yedinci aylardan itibaren artan vergi dilimine girerek daha çok gelir vergisi ödemektedir. Kurumlar vergisinin oranının düşürülmesi vergide adaleti sağlamaz aksine vergide adaletsizlik daha çok artacaktır. Bu durumda yine çok kazanan az vergi ödeyecektir.

Emekçiye %3-4’lük ücret artışını reva gören, doğalgazdan elektriğe pek çok hizmeti ve temel tüketim mallarını %40-50 gibi yüksek oranda zamlandıran iktidar, Saray için resmi ödenek ve örtülü ödenekler adı altında hesabını tutmakta güçlük çektiğimiz milyarlarca liradan kaçınmamaktadır. Yine aynı anlayış tekellere vergi istisnaları, indirimler, teşviklerin yanı sıra istihdamı teşvik adı altında işçinin alınteriyle oluşturulan işsizlik fonunu daha çok yağmaya açmıştır.

Cumhurbaşkanlığına 80 milyon TL’ye süper lüks 4 araç alındığı haberlerinin üzerinden bir ay geçmeden ikisi yüksek güvenlikli 22 binek araç ve ayrıca 26 araç alınmaktadır. 2018’de 845 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği, 2019 yılında yaklaşık 6 kat artarak 4 milyar 805 milyon liraya çıkarılırken, 2020 yılı için 5,5 milyar lira olarak hesaplanmaktadır.

Hazırlıkları yapılan 2020 bütçesi ve vergi paketi, ekonomik krizin ve savaşçı politikaların yarattığı yükü emekçilere yıkmanın paketidir. Bu yükün emekçiler tarafından taşınması kabul edilemez. Krizin faturasını ödememek, insanca yaşama ve çalışma koşulları için mücadele edeceğiz!

Asgari ücret vergi dışı bırakılsın!

İşçiler, emekçilerden artan oranda vergi alınmasına son verilsin!

Dolaylı vergi yükü kaldırılsın!

Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın!

Savaşa değil eğitim ve sağlığa bütçe ayrılsın!

Şükran DOĞAN

Genel Bşk Yardımcısı

TEILEN