Yaşasın Irak Halkının İş Ekmek Özgürlük Mücadelesi!

Irak halkı günlerdir ayakta. Özellikle gençler işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluğa karşı daha iyi bir gelecek için sokağa çıktı. İktidar halkın haklı taleplerini karşılamak yerine şiddete başvuruyor. Daha şimdiden öldürülen göstericilerin sayısı yüzü aştı.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Irak’ta, petrol gelirlerine bir avuç patron, toprak ağası, aşiret reisi el koyuyor. Halkın payına düşen ise açlık ve işsizlik.

Emperyalistler, Irak’a demokrasi getireceklerini vaat ederek ülkeyi işgal etmişlerdi. İşgal ve sonrası çatışmalı dönem ve İŞİD belasının def edilmesi; asıl sorunu, geniş emekçi kitlelerinin sömürü ve baskı altında tutulması durumunu değiştirmedi. Emperyalist güçlerle işbirliği yapan egemen güçler, halkı etnik ve mezhepsel gruplara bölüm çatıştırmaya ve petrol gelirlerine el koyarak; halk açlığa terk edilirken israf içinde yaşamaya devam ediyor.

Ülkemizde ve Ortadoğu ülkelerinin çoğunda olduğu gibi Irak’ta da genç nüfus işsiz, öğrenim görmüş gençler dahi iş bulamıyor. Gençler, diğer taraftan iktidardakilerin yolsuzluklarını, kayırmacı yönetimlerini, lüks içinde yaşayışlarını görüyor. Eşitlik, adalet ve özgürlük talepleri gençlik içinde yaygınlaşıyor.

Irak Hükümeti haklı taleplerle sokağa çıkan insanların seslerine kulak vermelidir. OHAL’e son verip, şiddete başvurmayı bırakmalıdır. Halkın iş, ekmek ve özgürlük talepleri karşılanmalıdır.

Partimiz ve Türkiye emekçileri Irak halkının yanındadır.

Kahrolsun emperyalistler, sömürücüler ve zalimler!

Yaşasın Irak halkının iş ekmek ve özgürlük mücadelesi!

EMEK PARTİSİ  

TEILEN