Yedinci Yılında Roboski Katliamını unutmadık, unutturmayacağız!

Yedinci Yılında Roboski Katliamını unutmadık, unutturmayacağız!

Katliamın Sorumluları Belge Eksikliği Sebebiyle Aklanamaz!

Roboski Katliamı’nın üzerinden yedi yıl geçti. On dokuzu çocuk otuz dört Kürt köylüsünü öldüren bombaları atanlar, hala cezalandırılmadı. Faillerin ve emri verenlerin kimler olduğu belli olmasına rağmen uygulanan cezasızlık politikasıyla iktidar bu katliamı sahiplenmekte ve failleri korumaktadır.

Roboski Katliamına benzer bir katliam Orgeneral Mustafa Muğlalı tarafından yetmiş beş yıl önce yapılmış, otuz üç Kürt köylüsünü kurşuna dizdiren Muğlalı da uzun süre yargılanmamış, ancak daha sonra tepkiler karşısında cezalandırılmıştı. Roboski Katliamı sorumlularını cezalandırmamakta direnen AKP iktidarı, yetmiş beş yıl önceki Menderes iktidarından bile daha geri duruma düşmüştür.

Kürt sorununu baskı ve şiddet yöntemi ile çözme politikasında ısrar eden ve bu temelde Kürtlerin sınırların ötesindeki kazanımlarını da kendisi için tehdit olarak gören AKP iktidarının Kürt sorununa yaklaşımıyla Roboski Katliamı’na yaklaşımı benzerdir! Bugün katliamın hemen ardından iktidar tarafından yapılan “Ankara’nın karanlık dehlizlerinde kaybolmayacak” açıklamalarının ne kadar içi boş açıklamalar olduğu da bir kez daha ortaya çıkmıştır!

Öte yandan AİHM’nin Roboski’de yaşamını yitirenler için yapılan başvuruda “belge eksikliği” gerekçesiyle davanın açılmasını reddetmesi de kabul edilebilir bir tutum değildir! 34 Kürt köylüsünün ölümüyle sonuçlanmış bu katliamın sorumluları ‘belge eksikliği’ sebebiyle aklanamaz!

Bütün emek, barış, demokrasi güçlerini halka karşı işlenen suçların açığa çıkarılması ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olan Roboski Katliamının faillerinin cezalandırılması için ortak mücadeleye çağırıyoruz!

Mehmet Türkmen

Genel Başkan Yardımcısı

TEILEN