Yeni Tütün Yönetmeliği, Bölge Üreticisine Vurulmuş Yeni Bir Darbedir!

Tütün yasasının çıkarıldığı 2002 yılından bu yana yaprak tütün işletmeleri bir bir ya satıldı yada kapatıldı. Tekel’e ait (İstanbul, Adana, Ballıca, Bitlis, Malatya ve Tokat)  sigara fabrikaları satıldı. Tütün üretimine kota getirilirken, ithal tütünün önündeki tüm engeller kaldırıldı. Geçen 19 yılda Tekel’in satılmasıyla oluşan sigara şirketleri piyasasında ülke tütün üretimi 159 bin tondan 80 bin tonlara kadar geriledi. Sigara harmanında yerli tütün oranı % 40’tan %10’a kadar geriledi.  Tütün üreticisi sayısı (sarmalık tütünde dahil) 250 binden 60 bine kadar geriledi. Dünyanın yedinci büyük sigara pazarı olan ülkemiz başta Tekel’i satın alan British AmericanTobaccodahil  sigara şirketinin hakimiyetine bırakıldı.

Kota ve sözleşmeli üretim ile ülke tütün üretimi ve tütün üreticisi boyunduruk altına alınırken diğer yandan da artan tütün ithalatı ile yerli tütün üretimine bir darbe daha vuruluyor. Türkiye 2010 yılında 60 bin ton  tütün ithalatı yaparken,  2020 yılında 115.459 ton tütün ithal etmiştir. Bu rakam ülke içi tütün üretiminin üçte ikisi kadardır. Üretime kota, sözleşmeli üretim ile tek taraflı fiyat ve üretim belirleme dayatması, yerli harmanın sigara üretiminde % 10’a kadar düşürülmesi; bir yanda tütün üreten köylülere türlü zorluklar diğer yanda dış ülkelerden yapılan tütün ithalatı iktidarın tarım politikalarının özeti ‘üretimi azalt ithalatı artır yöntemi’ ile tekellere hizmet ve kolaylık, köylüye üretimsizlik ve engeller uygulamasıdır.

Bütün bunlar bile sigara tekellerini memnun etmemiş olmalı ki Tarım Bakanlığı tarafından 31.12.2020 tarihinde Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikte yapılan düzenleme ile tek başına içilebilir tütünlerin kayıt dışı alım satımını önleme adı altında Adıyaman, Malatya, Silvan, Batman, Bitlis, Muş illerinde ki bölge üreticileri başta olmak üzere ülkede yerli tütün üreticilerinin üretimini de baskı altına alarak bitirmek planlanmaktadır. Yapılan yönetmelik ile tütün üreticisi köylülere en az 250 kişi bir araya gelerek kurulacak kooperatife tesis kurma ve bu tesis üzerinden üretilen tütün ve sarmalık sigaranın satılması dayatılarak köylüye ya şirketleşirsiniz yada tütün üretiminden vazgeçersiniz denilmektedir. Dayatılan bu uygulama ile geçimlik üretim yapan üretici köylü para cezası ve 3 yıl ile 6 yıl arasında hapis cezası ile korkutularak üretimden vazgeçmeye ve toprağından koparak büyükşehirlere göçe zorlanmaktadır. Sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından son sıralarda olan bölge illerinde yaşayan üretici köylüsünün bu dayatma sonucunda yoksulluğu katmerlenecektir! Geçimlik tütün üretimi bölge halkı bakımından önemli bir geçim kaynağıdır çünkü.

AKP iktidarı çıkardığı yönetmelikle sigara tekellerinin ayağına takılan yerli tütün üreticisini tarımsal üretimden kopartarak ülke tarımı ve tütün üretimini tekellerin hakimiyetine bırakmaktadır. Her sözünde yerli ve milli vurgusu yapan Erdoğan ülke tarımını yabancı şirketlerin insafına terk etmektedir.

Bölge üreticisi; yasaklanan yaylalardan, mayınlı arazilerden, madencilik  faaliyetlerine ayrılmış geniş arazilerden, barajların yapımıyla sular altında kalmış meraların yokluğundan dolayı hayvancılık yapamaz durumdadır. Bu karar, hayvancılık yapması bir şekilde engellenen bölge üreticisine vurulmuş yeni bir darbedir!  Bu yeni darbe ile bölgede ki yoğun işsizliğin ve yoksulluğun derinleşeceği çok açıktır.

Tütün üreticisinin önüne konulan tüm engeller kaldırılmalıdır.

Köylünün kullandığı mazottan ÖTV kaldırılmalıdır.

Yerli tütün üretiminin desteklenmesi kapsamında harman sigarada yerli tütün miktarı artırılmalı ve yerli tütüne taban fiyat açıklanmalıdır.

EMEK PARTİSİ BÖLGE ÖRGÜTÜ

TEILEN