YSK’nın Kararı Antidemokratik ve Yasaya Aykırıdır

Partimizin yerel seçimlere katılması YSK tarafından engellenmiş, YSK kararına yaptığımız itiraz da reddedilmiştir.

Partimizin hukuki durumunu incelemeye gerek bile duymayan YSK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasaya aykırı yorumlayarak tuttuğu kayıtlarını esas almıştır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yasayı keyfi biçimde yorumlayarak “bir ilçe veya ile yönetim kurulu atandığında orada 45 gün içinde kongre yapılmazsa örgüt kurulmuş olmaz” karar vermiştir. Oysa yasa hükmüne göre bir ilçe veya ile yönetim kurulu atandığında orada bir örgüt kurulmuş olacağı yönündedir. Eğer il ya da ilçe örgütü örgüt 45 gün içinde kongresini yapmamışsa münfesih olur. Bu durumda ya üst yönetim yeni yönetim atar ve örgüt yeniden kurulmuş olur ya da yeni yönetim atanmaz ve o il veya ilçede örgüt olmaz. Son 3-4 yıla kadar sistem buna göre işletilirken, son yıllarda kurulmuş il ve ilçe kuruluşlarımız yasaya aykırı bir uygulama ile örgütlenmiş kabul edilmemektedir.

Diğer yandan, atanan örgütlerimiz ya da kongresini yapan örgütlerimizin yönetim kurulları, kendi listelerini iletmelerine rağmen yerel mülki amirliklerin bunları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göndermedikleri ve Başsavcılığın da buralarda “örgüt yok” ibaresine gerekçe yapıldığı ortaya çıkmıştır.

Başsavcılığın son dönemde başlattığı bir tuhaf uygulama da şudur: Atanan yönetimlerdeki üyelerimizin mernis kayıtlarındaki adresleri atandığı il ve ilçede değilse bu üyelerimiz de yönetici ve üye sayılmıyor. Oysa, yöneticiler bir üst organ tarafından atanacak, görev yerine gidecek, çalışmalarına başlayacak, üye kaydedecek ve adresini yeni yerine taşıyacaktır. Adres taşınması ile adresinin bulunmadığı bir yerde parti yöneticisi olamama yasada hüküm altına alınmış bir durum değildir.

Partimizin seçimlere katılımının engellenmesi yasanın tamamen yanlış ve keyfi yorumunun sonucudur. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yasaya aykırı uygulamaları nedeniyle 41 ilimizdeki ve bu illerin ilçelerindeki örgütlerimiz yok sayılmaktadır. Hatta 23 yıldır faaliyette olan Ankara İl Örgütümüz dahi yok sayılmaktadır.

Siyasi Partiler Yasasıyla seçim yasaları zaten antidemokratikleşmiştir. Yargı bürokrasisinin keyfi yorumları sayesinde de içlerinde partimizin de dahil olduğu bazı siyasi partiler seçim dışı bırakılmış, siyaset yapma hakkına engel konulmuştur. Kaldı ki, demokratik işleyişin az çok yerleştiği bir rejimde siyasi partiler yasası gibi yasalar bulunmaz. Siyasi partilerin nasıl örgütleneceği ve çalışacağını kendi tüzükleri belirler. Partileri Başsavcılık değil kendi denetim organları denetler. Ne zaman kongre yapacaklarına kendileri karar verir. Tüzüklerinin uygulanmasında sorunlar çıktığında disiplin kurullarında, çözülemezse asliye hukuk mahkemelerinde sorun çözülür.

YSK’nın yasaya aykırı gerekçelerle engellediği sadece partimizin yerel seçimlere katılması değildir. Böylece partimize oy verecek seçmenlerin hakları da ihlal edilmiştir. Üstelik, YSK ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partimize uyguladığı kuralları örneğin iktidar partisine uygulamamaktadır.

Partimizi ve seçmenlerini cezalandıran bu Anayasaya ve yasaya aykırı, antidemokratik tutumla mücadele etmeye devam edeceğiz. Yasal itiraz ve başvurularımız da devam edecek ve er geç demokrasi kazanacaktır.

EMEK PARTİSİ

Genel Merkezi

TEILEN