Uluslararası Marksı̇st Lenı̇nı̇st Partı̇ ve Örgütler Konferansı XXVII Genel Oturumu Sonuç Bı̇ldı̇rgesı̇ – CIPOML

Uluslararası Marksı̇st Lenı̇nı̇st Partı̇ ve Örgütler Konferansı XXVII Genel Oturumu Sonuç Bı̇ldı̇rgesı̇ – CIPOML

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı, işçi sınıfı ve dünya halklarına, Dominik Cumhuriyeti’nin Santo Domingo kentinde düzenlenen 27. Genel Kurulu’nun başarıyla gerçekleştirildiğini bildirir.

Devrimci birlik ve kardeşlik atmosferinde çok verimli bir tartışma yürüterek, dünyadaki karmaşık ekonomik ve siyasal duruma ilişkin pozisyon aldık ve parti ve örgütlerimizin işçi sınıfının yanı sıra devrimin itici güçlerinden olan diğer sömürülen ve ezilen sınıflar içinde yürüttüğü çalışmaları ilerletmenin ana hatlarını belirledik.

CIPOML, her ülkede ve uluslararası alanda devrimci faaliyetin geliştirilmesi için elverişli koşullar yaratan kapitalizmin genel krizini ifade eden özellikle önemli bir anda yaşadığımızı belirtiyor. Dünya ekonomisi, yakın zamana kadar daha yüksek büyüme oranları öngören tekelci ve finans çevrelerinde endişeye neden olan yeni bir yavaşlama dönemiyle karşı karşıya; ancak her şeyden önce, çağımızın temel çelişkilerinin bariz şekilde keskinleştiğine ve özellikle de tekelleri ve emperyalist ülkeleri karşı karşıya getiren çelişkilerin şiddetlendiğine tanıklık ediyoruz.

Emperyalist ülkeler ve güçler arasında zaten paylaşılmış olan dünyayı yeniden ve yeniden paylaşmak, yeni pazarlar ve nüfuz bölgeleri elde etmek için verilen mücadele, Ukrayna’da patlak veren ve önceden de kınadığımız gibi emperyalistler arası bir karaktere sahip olan savaşın temel nedenidir. CIPOML olarak, bu savaşı ve onu teşvik edip besleyen savaş çığırtkanlarını kınıyor; Vladimir Putin liderliğindeki Rus emperyalizminin askeri işgalinin, Joe Biden liderliğindeki ABD emperyalizmiyle müttefikleri olan Avrupa Birliği ve NATO üyelerinin ve Vladimir Zelenskiy’nin gerici rejiminin kurbanları olan Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu nitelikteki her çatışmada olduğu gibi, savaşın etkileri yerel sınırların ötesine geçiyor ve tüm halklar bu savaşın olumsuz etkilerini sırtlarında taşıyor. Kıtlık tehlikesi, özellikle Afrika’nın çeşitli bölgelerinde yoksulları kuşatmaktadır.

Sesimizi, barış için mücadele eden, savaşın sona ermesini ve halkların yaşamları üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallanan NATO’nun ve kapitalist ülkelerle emperyalist güçlerin diğer askeri paktlarının feshedilmesini talep eden milyonlarca işçinin, emekçinin, gencin ve kadının sesine katıyoruz. Neo-liberaller, sosyal demokratlar, faşistler ve savaş politikalarını destekleyen oportünistler gibi tüm burjuva siyasal güçleri kınıyoruz.

Tekelci burjuvazi ve egemen oligarşiler, uluslararası ve yerel ekonominin ciddi sorunlarının etkilerini işçi sınıfı ve halkların omuzlarına yüklemek için tüm kıtalarda  her zamanki politikalarını sürdürüyorlar. Ancak halklar uyum planlarını, hakların kısıtlanmasını, işi daha güvencesiz hale getiren ve kapitalist sömürüyü yoğunlaştıran yasaları, ırkçı, yabancı düşmanı, göçmen karşıtı politikaları, devletlerin faşistleştirilmesini kabul etmiyor. İşçi sınıfı ve Asya, Afrika, Latin Amerika ve Avrupa halkları ihtiyaçlarıyla haklarının karşılanması, iş ve daha iyi ücret talep ederek, sağlık, çocukların ve gençlerin eğitimi, barınma ve üzerinde çalışabilecekleri topraklar için mücadele ediyor. Tümü bu durumun farkında olmasa bile, burjuvazi ve oligarşilerin politikalarına karşı direnip mücadele ederek, kapitalizme ve onun sonuçlarına karşı savaşıyor. Özgür bir gelecek için kendi çabalarıyla mücadele edip çalışan dünyanın tüm işçileri ve halklarıyla, açık protesto, üretimi felç etme, ayaklanma yolunu seçen herkesle dayanışma içindeyiz!

CIPOML üyesi parti ve örgütler olarak bizler, işçi sınıfı ve halkların mücadelesini örgütlemek ve emperyalist egemenliğe, yerli egemen sınıflara karşı yönlendirmek ve işçi sınıfı ve halkın devrimci gücünü kullanarak toplumsal ve ulusal kurtuluşu sağlamak için elimizden gelen çabayı gösterme taahhüdümüzü bir kez daha yineliyoruz. Biz Marksist-Leninist komünistlerin kapitalist-emperyalist iktidarı alaşağı etmek üzere kendimize biçtiğimiz tarihsel görevler, proletaryanın süreçteki öncü rolünü yerine getirmesini talep etmekte ve aynı zamanda işçi sınıfının ezilen halklarla geniş ve güçlü bir birliğiyle ileri kapitalist ülkelerin proletaryasının mücadelesinin bağımlı ülkelerin işçileri ve halklarının mücadelesiyle birleşmesine duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır.

Sadece proletaryanın toplumsal devrimi işçileri ve halkları kapitalist-emperyalist sömürü ve baskının zincirlerinden kurtarabilir. Sadece sosyalist ve komünist toplum tüm insanlık için refahı garanti edebilir. Bunlar, CIPOML üyesi örgüt ve partilerin mücadelesini canlandıran stratejik hedeflerdir ve bu hedeflere ulaşmak üzere ilerlemek için XXVII Genel Kurulumuz, günlük politikamızın parçalarını oluşturacak kesin yönelim ve görevleri tanımlamıştır.

XXVII Genel Kurul, üyelerini, amacı iktidarın ele geçirilmesi ve sosyalizmin/komünizmin inşası olan devrimci bir kitle hareketi inşa etmek üzere örgütlerimizi güçlendirmek ve işçi sınıfı ve halkla bağlarımızı geliştirmek için çalışmaya devam etmeye çağırır.

Marksizm-Leninizmle, devrim ve sosyalizm için!

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML)

27. Genel Oturumu 

Dominik Cumhuriyeti

Mayıs 2022

Kaynak: https://www.cipoml.net/tr/?p=506

Paylaş: