Balkanlarda Şoven Kışkırtmalara ve Savaş Hazırlıklarına Hayır!

Balkanlarda Şoven Kışkırtmalara ve Savaş Hazırlıklarına Hayır!

Son dönemde, daima tarihsel iddialara sahip olmuş Sırp burjuvazisinin “Büyük Sırbistan” hayali yeniden depreşti. Rusya’nın Ukrayna işgalinin yarattığı çatışma ortamını büyük amacı doğrultusunda adım atmasına uygun sayarak, Sırp burjuvazisi, Vucic hükümetiyle, yeni bir macera arayışında.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in Kosova’nın kuzeyinde Sırpların kurdukları bazı barikatları kaldırmaya başladıklarını açıklamasıyla tansiyonun düştüğü söyleniyor, ancak çatışmanın güçlü köklere sahip olması nedeniyle durum tamamen değişmiş değil.

Vucic, Çetnikçilerin rahat vermediği Kosova’yı gözüne kestirmiş görünüyor. Bu ülkeyle gerginlik çıkarıp sınıra asker yığmakla başladı. Eski Yugoslavya’nın bazı bölümlerinde gözü olan Macar Orban ve yeni İtalyan hükümetinin aşırı sağ kanadıyla iyi ilişkiler içinde olan Sırp burjuvazisi Kosova’nın bir bölümünü ve Balkanlardaki diğer ülkeleri ilhak ederek “Büyük Sırbistan”ı ayakları üzerine dikebileceği varsayımında. Vucic, Karadağ, Hırvatistan ve Bosna’da dayanışma içinde olduğu gericileri de kullanarak Sırp burjuvazisinin hayalini adım adım gerçekleştirme peşinde.

Sırbistan Balkanların güçlü bir ülkesi olduğu kadar, Sırp burjuvazisinin milliyetçiliği ve “Büyük Sırbistan” hayali de küçümsenir gibi değildir. Birinci büyük savaş öncesinde özellikle yükselen Sırp burjuvazisinin bu yönelimi Balkanlarda hemen her zaman ciddi bir sorun oluşturmuştur. Yugoslavya’nın kurtuluşunun hemen ardından Tito’nun başlattığı Sırp burjuvazisinin milliyetçi atağı, halk demokrasisi ülkelerinin birliğinden kopardığı Yugoslavya içinde birleşmiş ulusların baskı altına alınmasıyla sürdü. Modern revizyonizmin egemenliğinin, SSCB’yi de çöküp dağılmaya sürükleyen çöküşü, Yugoslavya’nın peşi sıra –birkaç on yıl Arnavutluk dışında– tüm Balkan ve doğu Avrupa ülkelerinin açıktan kapitalist sömürü düzenini benimsemesinin yolunu açtı ve revizyonist ülkeleri çöküşe ve parçalanmaya götürdü. Başta Sırp burjuvazisi olmak üzere, ABD, Avrupa, Rus ve Çin emperyalistleriyle işbirliğini çözüm sayan Balkan ülkeleri burjuvazileri uluslar arasındaki rekabet ve çatışmaları kışkırtırken, bölgedeki hegemonyalarını güçlendirmek için ulusal farklılıkları kışkırtarak halklar arasında düşmanlık yaydılar.

1990’larda NATO’nun Yugoslavya’yı bombalayarak yıkıma sürüklemesi, Sırp burjuvazisinin ulusal baskısı koşullarında kışkırtılan ulusal farklılıklar ve körüklenen milliyetçilik ortamında kolay ama kanlı oldu. Miloseviç’in yönettiği “Büyük Sırp” saldırısı ve Yugoslavya’nın en küçük ulusal topluluklara varıncaya kadar bölünmesi, Balkan burjuvazilerinin sonu gelmez rekabet ve milliyetçi çekişmelerini güçlendirerek yaygınlaştırdı.

Balkanlar yeniden bir çatışma ve savaş alanına dönüşmemelidir. Böyle bir savaş tüm Avrupa işçileri ve halklarını etkileyecektir.

Başta Sırp burjuvazi olmak üzere Balkan ülkeleri burjuvazilerinin, emperyalistlerle işbirliği içinde, revizyonizmin kalıntılarının da desteğini alarak, halkları yeni bir milliyetçi boğazlaşmaya sürüklemesinin önü kesilmelidir. Balkanlar bir kez daha emperyalist güçler arasında bir çatışmanın merkezi durumunda. ABD/NATO Kosova’yı -Kosova’daki Arnavut ve diğer halkların özgürlüğü için değil- kendi çıkarları için “koruyor” ve birçok Balkan ülkesi bugün bölgedeki çatışmaları kullanıp derinleştiren ve batı emperyalizm yanlısı güçleri besleyen NATO ve emperyalist AB’nin üyeleri. Rus emperyalizmi çatışmaları körükleyerek ve Sırp şovenizmini destekleyip teşvik ederek nüfuzunu korumaya ve genişletmeye çalışıyor.

Sorumluluk, komünist, devrimci, ilerici örgütleriyle Balkan işçi sınıfı ve halklarının sırtındadır.

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CİPOML) Avrupa partileri olarak, şovenizm, savaş kışkırtıcılığı ve faşizme karşı barış ve kardeşlik talebini yükseltecek Balkan halkları ve devrimcilerinin yanında olduğumuzu bildiririz. Çözüm; kapitalizme karşı sosyalizmde, faşizme karşı gerçek bağımsızlık ve siyasal demokraside ve burjuva milliyetçiliğine ve bütün emperyalistlere karşı ulusal hak eşitliği ve işçi sınıfı ve halkların uluslararası birlik ve dayanışmasındadır.

CIPOML Avrupa Parti ve Örgütleri

Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü

Arnavutluk Komünist Partisi

Danimarka Komünist İşçi Partisi

Fransa İşçileri Komünist Partisi

İspanya Komünist Partisi ML

İtalya Komünist Platform

Devrimci Emek İttifakı, Sırbistan

Emek Partisi, Türkiye

Revolusjon, Norveç

Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü (Anasintaxi)

Paylaş: