Miting daveti gözden geçirilmeli

Miting daveti gözden geçirilmeli

Miting daveti gözden geçirilmeli

Hatay Milletvekili Can Atalay’ın 2. kez AYM kararına rağmen bırakılmamasının ve göreve başlatılmamasının karşısında bütün demokrasi güçlerinin siyasi sorumluluklarıyla seferber olması gerektiği olağanüstü bir dönemden geçmekteyiz.

CHP Genel Merkezi “sahip çıkacağız” başlığıyla 14 Ocak’ta Ankara Tandoğan’da yapılacak mitinge “siyasi parti ayırımı yapılmaksızın” herkesi davet etmiştir. Partimiz genel başkanlığına da bu davet iletilmiştir.

Mitingin nasıl düzenlendiği hususunda, CHP bayrakları dışında bir döviz, flama, bayrak istenmediği, katılımcıların kürsüden anons edileceği belirtilmiştir.

Erdoğan’ın tek adam yönetimi, hepimizin ortak tespitinde saptandığı gibi bilerek, kasten Anayasa hükümlerine, mahkeme kararlarına uymayarak; keyfi, hukuk kurallarından uzak, temel hak ve özgürlükleri tanımayan bir rejimle ülkeyi yönetmek istemektedir. Bunun adı faşizmin anayasasını topluma dayatmaktır. Bu kabul edilemez.

Bu gidişatı durdurmak tüm emekçilerin, halk kesimlerinin örgütlü güçlerin; siyasi parti, sendika, emek örgütlerinin ortak, birleşmiş, ısrarlı, sonuç alıcı bir mücadele dinamizmini oluşturması ile mümkündür. Bu ortak tutum, yan yana geliş “eylemde birlik propaganda da serbestlik” gerektirir, içerir.

Ancak CHP mitingi olarak kamuoyuna duyurulan bu davet “toplumsal muhalefeti güçlendirici” olmaktan uzak; katılımcıların kendi güç ve renklerini, söylemlerini göstermeyi engelleyici; yasakçı bir politikayı öngörmektedir.

Partimiz özgürlüklere, demokratik haklara, ülke geleceğine sahip çıkmada önem verdiği bu mitinge katılmayı arzu eder ve hazırlanırken bu katılış biçimini kabul etmemekte, CHP Genel Merkezini bu kararını gözden geçirmeye davet etmektedir.

EMEK PARTİSİ

Genel Merkezi

Paylaş: