Bayhan: “Geri Gönderme Merkezlerindeki Geçici Görevlendirmeler, Fiili Sürgün Cezasının ve Mobbingin Aracı Haline Gelmiştir”

Bayhan: “Geri Gönderme Merkezlerindeki Geçici Görevlendirmeler, Fiili Sürgün Cezasının ve Mobbingin Aracı Haline Gelmiştir”

Bayhan: “Geri Gönderme Merkezlerindeki Geçici Görevlendirmeler, Fiili Sürgün Cezasının ve Mobbingin Aracı Haline Gelmiştir”

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezlerinde çalışan emekçilerin sorunlarını ve taleplerini de içeren soru önergesini cevaplanmak üzere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yöneltti.

Geri Gönderme Merkezlerinde tutulan mültecilerin sağlıksız, hijyenden yoksun, insan onuruna aykırı muameleye maruz kaldığı koşulların burada çalışan emekçilerle mültecileri karşı karşıya getirebildiğini vurgulayan Bayhan, “Göç İdaresi ve Geri Gönderme Merkezinde çalışan personel bir yandan aşırı iş yükü altındayken diğer yandan sıklıkla sürgün ve il dışı görevlendirmeler yaşamaktadırlar” ifadelerinde bulundu. Neredeyse her ilde yetersiz sayıda personelle çalışan kurumun, personel alımı yerine geçici görevlendirmelerle yetindiğini, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının ise yıllardır açılmadığını vurguladı.

Bayhan’ın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelttiği sorular aşağıdadır:

  1. Yıllardır var olan bir kurumda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının açılmamasının gerekçesi nedir? Göç İdaresi ve GGM personellerinin görevde yükselmelerini sağlayacak bir uygulama ve düzenlemeyi hayata geçirmeyi planlıyor musunuz?
  • Göç idaresi ve GGM’lerde hangi unvanda kaç personel çalışmaktadır? Diğer kurum ve vakıflardan geçici görevlendirme yoluyla çalışan personel sayısı nedir?
  • Kurumlar arasında rotasyon uygulaması yerine personel alımı yapılarak personellere becayiş ve tayin hakkı tanınmamasının sebebi nedir?
  • Eş durumundan tayin için talepte bulunan kaç personel vardır? Kaçının talebi ne kadar sürede karşılanmıştır? Aile birliği hakkı olan personele neden mahkeme yolu gösterilmektedir?
  • Kadrolu personelin eş durumundan tayin taleplerinde kadroya geçtikten sonra 4 yıl şartı dayatılmasının ve memuriyetteki geçmiş çalışma sürelerinin dikkate alınmamasının sebebi nedir?
  • Bir ildeki personeli başka ile görevlendirip aynı ile başka ilden personel almaktaki amaç nedir? Kamunun ihtiyacı için kullanılan geçici görevlendirmenin fiili sürgün cezası gibi kullanılmasına, mobbing aracı haline gelmesine, suistimal edilmesine karşı idari denetleme yapılmakta mıdır? Göç İdaresi ve GGM’lerde kaç personel il dışında geçici görevli olarak çalışmaktadır?
  • Kurumun hiçbir ihtiyacına cevap vermeyen bir yönetmelik neden vardır? Kurum ihtiyaçlarını karşılayan insan onuruna yakışır bir yönetmelik neden çıkartılmamaktadır?
  • Yıllardır süren ve bitmeyen davalar yargıya müdahale şüphesi uyandırmaktadır. Yer değişikliği vb. sorunlar için açılan kaç dava vardır? Kaçı sonuçlanmış, kaçı ne kadar zamandır sürmektedir?
  • Göç İdaresi Başkanlığında görevli Memur, V.H.K.İ vb. büro personeli olan memurların görev tanımlarının dışında, sahada polis ve jandarma gibi kolluk görevi olarak çalıştırılmasının dayanağı nedir? Bu personellerin il giriş- çıkış güvenlik noktalarında görevlendirilmesi, kolluk kuvvetlerinin yarı maaşını alarak onlar ile aynı işi yapmaları hukuka uygun mudur? Bununla bağlantılı olarak V.H.K.İ. ya da Bilgisayar İşletmeni vb. sivil memur kadroların parmak izi alma yetkileri var mıdır?
  1. Kamu ihtiyacı için mecbur kalındığında kullanılan geçici görevlendirme uygulaması, hakkaniyet dâhilinde belirli bir usulle yapılmadığında şahsi cezalandırmalara, mobbing ve suiistimale açıktır. Son 1 yılda İstanbul iline kaç personel geçici olarak görevlendirilmiştir? Bu görevlendirilmelerde gönüllülük esası göz önünde bulundurulmuş mudur? Kaç personelden görevlendirmeye ilişkin muvafakat alınmıştır? Geçici görevlendirmelerde bir usul var mıdır? Yoksa kimlerin görevlendirileceği il müdürlerinin iki dudağı arasında mıdır?
Paylaş: