CIPOML Avrupa bileşenleri: Daha iyi bir gelecek için savaşıyoruz

CIPOML Avrupa bileşenleri: Daha iyi bir gelecek için savaşıyoruz

Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı Avrupa bileşenleri, koronavirüse ilişkin ortak deklarasyon yayınladı.

Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı’nın (CIPOML) Avrupalı bileşenleri, koronavirüs salgını ile ilgili ortak deklarasyon yayınladı. Deklarasyon devrimci örgütlerin imzasına da açıldı.

“Sadece pandemiyle değil, yeni daha iyi bir gelecek için de savaşıyoruz” başlıklı deklarasyonda, burjuvazinin ve hükümetlerinin, bir halk sağlığı krizini kendi çıkarları için fırsata çevirmeye çalıştığı ve işçi haklarına, demokratik özgürlüklere yönelik yeni saldırıların gerekçesi olarak kullanmak istediği uyarısı yapılarak, tüm dünyanın işçi ve emekçilerine birlik, dayanışma ve mücadele çağrısı yapıldı.

NEOLİBERALİZM SAĞLIK SİSTEMLERİNİ ÇÖKERTTİ

“Ciddi bir sağlık, siyasi, sosyal ve ekonomik krizinin içindeyiz. Kovid-19 pandemisi işçiler ve özellikle de en yoksul insanlar için en temel ilacı, sağlık teçhizatını ve araçlarını dahi karşılayamayan kapitalist toplumu ifşa etti. Kamu sağlığı sisteminin büyük tekellerin ve zenginlerin yararına tasarruf ve ağır özelleştirmelerle çökertildiğini gösterdi. Sistem, kapasite çöküşünün eşiğinde bulunuyor. Kamu sağlığı ve bakım sistemini kâr edilecek ürüne dönüştüren neoliberal ve kapitalist tasarruf politikalarının sonuçları ölümcül oldu” denilen deklarasyonda, “Bu kriz aynı zamanda insanların dayanışma geliştirmedeki muazzam kapasitelerini de gösterdi: Burjuvazi ‘tecrit’ çağrısında bulunurken, halk kendiliğinden sağlık çalışanlarına dayanışma ve destek biçimleriyle yanıt vererek somut koruma önlemleri talep ediyor” denildi.

SERMAYEYE KRİZE KARŞI KENDİNİ GÜVENCEYE ALMAK İSTİYOR

Sermaye ve büyük tekellerin kârlarını korumak için açgözlülükle ve daha önce görülmemiş ölçekte kamu fonlarına tam erişim talep ederken; burjuva sınıfı, hükümetleri ve devletlerinin ulusal birlik çağrıları yaptıklarına dikkat çekilen deklarasyonda, asıl yapılmak istenenin Kovid-19’un tetiklemesiyle hızla büyüyen ekonomik kriz karşısında kendilerini güvenceye almak için korku salarak işçi sınıfına ve halk kitlelerine yönelik yoğun bir saldırı başlatmak olduğu uyarısı yapıldı.

“BURJUVAZİ SINIF SAVAŞI VERİYOR, İŞÇİLERİN SAVAŞI TERK ETMESİNİ İSTİYOR”

“Patronların elleri, sömürüyü derinleştirmeleri ve işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarında daha ileri kesintiler yapabilmeleri için serbest bırakıldı. Reformist sendikaların baş yöneticileri doymak bilmez kapitalistlerle birlik adına bu durumu kolaylaştırıyor.

Sermaye ve hükümetleri, görünmez bir düşmana karşı savaşta değiller. Sınıf savaşını yoğunlaştırdılar; işçilerden, öğrencilerden ve halktan ise işsizliğin, gelirsizliğin ve sosyal ihtiyaçların hızla büyüdüğü bir zamanda sınıf savaşını ve kendi ihtiyaçları için mücadeleyi terk etmelerini istiyorlar.”

PANDEMİ ELEŞTİREL SESLERİN KISILMASI İÇİN KULLANILIYOR

“Tam tersine zaman, haklarımız ve taleplerimiz için ayağa kalkma ve sosyal adalet için mücadeleye devam etme zamanıdır” denilen deklarasyon şöyle devam etti:

“Birçok ülkede hükümetler olağanüstü hal ilan ettiler, demokratik haklar kenara konuldu; polis ve orduya, halkın değil emperyalist devletler ve yönetici sınıfın çıkarlarını korumaları için sınırsız yetki verildi. Burjuvazi pandemiyi işçilerin özgürlüklerini sınırlamak ve eleştirel sesleri susturmak; şovenizmi ve faşizmi yaymak için kullanıyor.

Durumdan faydalanan Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve AB Komisyonu, iktidarlarını merkezileştiriyor. Tek yanıtları, çıkarlarını savunmak ve Avrupalı tekelleri ve AB’yi global ekonomik kriz içindeki pozisyonlarını korumak ve güçlendirmek için milyarlarca avro kullanmak oldu. Ve ülkeler arasındaki, AB ile dünyanın geri kalanı arasındaki sınırları kapattılar”

EMPERYALİSTLER BU SORUMLULUKTAN ELLERİNİ YIKAYIP TEMİZLEYEMEZLER

Son ekonomik krizde halkın değil bankaların ve şirketlerin nasıl kurtarılıp paraya boğulduğunu ve bugüne kadar kamu sağlık hizmetlerini yok etmek pahasına kârların nasıl korunduğunun hafızalarda olduğuna dikkat çeken Avrupalı Marksist Leninist parti ve örgütler, “Salgın dünyadaki tüm insanlar için büyük bir tehdit, özellikle de halk karşıtı ve yolsuz hükümetlerin desteğiyle emperyalist devletler ve tekeller tarafından zenginlikleri yağmalandığı için sağlık sistemlerinin zayıf olduğu ülkelerde. Emperyalistler ellerini bu sorumluluktan yıkayıp temizleyemezler” denildi.

YENİ BİR SOSYALİST TOPLUM İÇİN MÜCADELE ETMELİYİZ

İşçi sınıfı ve halk kitlelerinin karmaşık ve tehlikeli bir dönemle karşı karşıya olduklarına vurgu yapılan ortak açıklamada, “Can çekişen sistem daha fazla sömürü ve sosyal adaletsizlik, halkların daha fazla yağmalanması ve gezegenin yıkımı dışında hiçbir şey sunamaz durumda. Milyonlarca insan pandeminin sonuçlarından acı çekerken, mali oligarşi aciliyet karşısında spekülasyondan vazgeçmiyor. Her bir üyesinin tam refahını garanti altına alacak ve gerçek bir enternasyonal dayanışma geliştirecek yeni bir sosyalist toplum için devrimci mücadeleye ihtiyaç bu nedenledir” denildi.

Deklarasyonda, işçilere, mücadeleci sendikalara, gençliğe, kadınlara ve tüm halk kitlelerine burjuvaziden bağımsız örgütlenme ve birleşik işçi cephesi ve onun temelleri üzerinde bir halk cephesini inşa etme çağrısı yapıldı.

İŞTEN ÇIKARMALAR DURDURULSUN!

CIPOML bileşeni Avrupalı parti ve örgütler, pandemi karşısında alınması gereken “acil talepleri” ise şöyle sıraladılar:

• Kamu sağlığı sistemleri, halk sağlığını güvence altına almak için derhal gerekli ekonomik ve insani kaynaklarına erişmelidir. Herkes için ücretsiz sağlık hizmeti ve koruyucu araçlar sağlanmalıdır. Özel sağlık kaynaklarına el konulmalıdır.

• Sömürücüleri ve zenginlere, kârları ve çaldıkları zenginliklerle krizin ve pandeminin faturası ödetilsin, işçiler ve halk kitlelerine değil.

• Tüm işçiler için uygun sağlık ve güvenlik önlemleri garanti altına alınmalıdır. İşten çıkarmalar durdurulsun. Herkes için tam maaş, sosyal haklar ve garantiye alınmış bir gelir. Kamu bütçelerini tüm haklın sosyal, ekonomik ve sağlığa dair ihtiyaçları için kullanılmalıdır.

• İşçilerin hak ve özgürlüklerinden ellerinizi çekin! Şimdi talepleri yükseltme zamanı: Sermayenin kamu bütçeleri üzerindeki serbest dolaşımına ve cepleri çoktan dolmuş hissedarların cebini ve vergi cennetleri için sömürülmesine son.

• Olağanüstü hal yasalarının kaldırılmasını talep etme zamanı. Askerlerin sadece sokaklardan değil, tüm emperyalist savaşlardan çekilerek evlerine dönmesini pandemiyi durdurmak için sivil görevde çalışmalarını talep etme zamanı.

• Birliğimizi, dayanışmamızı ve mücadelemizig güçlendirelim, burjuvazinin çalışma ve yaşam koşullarımıza yönelik saldırılarını kabullenmeyelim, taleplerimizi ve çıkarlarımızı kararlı bir biçimde savunalım! Sadece bir salgınla savaşmıyoruz; yeni ve daha iyi bir gelecek için savaşıyoruz!

DEKLARASYONU İMZALAYAN PARTİ VE ÖRGÜTLER

• Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü

• Danimarka Komünist İşçi Partisi

• Emek Partisi – Türkiye

• İspanya Komünist Partisi ML

• İtalya Komünist Platform

• Lombardiya Komünist Koordinasyon (İtalya)

• Toskana Komünist Koordinasyon (İtalya)

• Revolusjon – Norveç

• Yunanistan Komünist Partisi Yeniden İnşa Örgütü

• Fransa İşçileri Komünist Partisi

• Sırbistan Devrimci İşçi İttifakı- RSRS

Paylaş: